Logo nieuwestadsblad.nl


De Hoeksteenkerk valt aan de BK-laan het meest op, maar ze heeft haar adres aan de Warande. (Foto: Roger Pluijm)
De Hoeksteenkerk valt aan de BK-laan het meest op, maar ze heeft haar adres aan de Warande. (Foto: Roger Pluijm) (Foto: Roger Pluijm)

Hoeksteenkerk aan de Warande dicht

  Verenigingen

SCHIEDAM – Sluiting van de Hoeksteenkerk is onafwendbaar. Hoewel christelijk gereformeerde Schiedammers niet van harte aansluiting zoeken met de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in Vlaardingen, zit er niet veel anders op dan een fusie of een 'opgaan in'.

De kerk op de hoek van de Warande en de BK-laan heeft al jaren geen predikant meer en 's zondags zitten er nog maar dertig mensen in de Hoeksteenkerk. Volgens de website zijn er nog 45 leden. ,,Je kunt amper nog van een gemeente spreken,'' klinkt het onder de gelovigen. De gemiddelde leeftijd is zeventig jaar. Doop- en belijdenisdiensten zijn er niet meer. Alleen nog begrafenisdiensten.

Het Reformatorisch Dagblad – met een landelijke verschijning – trok er vorige week een hele pagina voor uit om over de naderende sluiting van de Hoeksteenkerk aan de Warande 185 te berichten. Al in 2001 nam dominee Bram Boogaard afscheid. De CGK in Schiedam is niet meer in staat om zelfstandig een predikant te beroepen. Toen ook nog de zondagsschool moest sluiten, leek de neergang niet te keren. Jonge gezinnen trokken weg, maar bovendien vonden veel gereformeerden de kerk te behoudend, ze zochten een 'lichtere' kerk op. In de Hoeksteenkerk wordt gelezen uit de Statenvertaling van de Bijbel en de gezongen psalmen zijn niet ritmisch, maar 'op hele noten'.

Voorheen was er samenwerking met de Gereformeerde Bond en de Hersteld Hervormde Kerk in Schiedam. Een voornemen tot fusie werd afgewend, toen de 'Vrije Gemeente' van de Plantagekerk aan de Lange Nieuwstraat 61-63 toetrad tot de Hersteld Hervormde Kerk. Alleen evangelisatiewerk en de jaarlijkse Reformatiedienst doet men nog samen.
De Hoeksteenkerk telt twee ouderlingen en één diaken, een minimumvereiste binnen de CGK-kerkorde. Een geluk was dat emeritus dominee Johan Schoonderwoerd in Schiedam kwam wonen en tweemaal in de maand op zondag de diensten voorgaat. Door de verkoop van de pastorie is er een financiële buffer, die ingezet zal worden voor de dienst des Woords.
Omvorming naar een missionaire gemeente ligt niet in het verschiet, daar zijn jonge gezinnen voor nodig. Schiedam een preekplaats van Vlaardingen te maken is niet realistisch. Over blijft aansluiting met Vlaardingen. Als de classis daarmee akkoord gaat, gebeurt dat in 2019.

(Tekst: Kor Kegel, m.m.v. Roger Pluijm)

5 reacties
Meer berichten