Ruud & Huib maken duurzame energie

  Human Interest

Vier jaar geleden richtte Huib Sneep, samen met een aantal mensen met kennis van duurzaamheid en energie, het Schiedams Energie Collectief op, kortweg SEC.
Dit groepje Schiedammers zoekt naar andere vormen van energieopwekking en -verbruik en ontwikkelt die projecten. SEC informeert, inspireert, werkt samen met de gemeente en neemt initiatieven. "Maar Schiedammers willen die plannen ook werkelijk zélf uitvoeren en hun éigen projecten beheren", legt bestuurslid Ruud Buurman uit.
''Daarom hebben we vanuit het SEC een energie-coöperatie opgericht waarvan iedereen betaald lid kan worden en waarmee je de plannen kunt realiseren: Energiek Schiedam. Die coöperatie is helemaal voor en door Schiedammers."

Zon op Wennekerpand

Het SEC werkte vanaf 2015 hard aan plannen om het dak van het cultuurhuis Wenneker van ettelijke zonnepanelen te voorzien. Huib legt uit wat er vóór realisatie zoal komt kijken: "Je moet uitzoeken wie de eigenaar en beheerder van het pand is, of de dakconstructie het gewicht van de panelen veilig kan dragen, wie er stroom wil afnemen, hoe het kan worden aangelegd, et cetera."
Na alle voorbereidingen, vlogen de obligaties in de zonnestroominstallatie als zoete broodjes over de toonbank. Het Wennekerpand profiteert nu van groene energie en de obligatiehouders krijgen deze maand al hun eerste rendement op hun investering uitgekeerd, dit jaar vier procent!
De coöperatie Energiek Schiedam heeft het project 'Zon op Wennekerpand' in beheer. "Als lid van Energiek Schiedam kun je samen met de andere leden initiatieven voor verduurzaming nemen. Variërend van collectieve zonne-energieprojecten voor verenigingen van eigenaren, tot het uitwisselen van warmte tussen bedrijven en woningen."

Twee windturbines

SEC werkt inmiddels hard aan de voorbereidingen van twee windturbines in bedrijvenpark Vijfsluizen en de Wilhelminahaven die samen zes Megawatt moeten opleveren. Ruud: "Vanuit SEC gaan we deze molens laten bouwen en exploiteren. Zo komt er weer meer groene energie beschikbaar in Schiedam."

Stichting DUW!

De bestuursleden van SEC en Energiek Schiedam zijn vrijwilligers. Ruud: "Omdat het ontwikkelen van alle projecten vrijwel een fulltime job is, gaan we via 'Stichting DUW!' professionele krachten inzetten met steun uit SEC en Energiek Schiedam én met een werkkapitaal. Zij kunnen bijvoorbeeld onderzoeken hoe we een bedrijventerrein als Vijfsluizen kunnen verduurzamen door bedrijven aan elkaar te verbinden. Het ene bedrijf produceert warmte en gooit dat de lucht in, terwijl de ander dat juist goed kan gebruiken." Ze wijzen op de Nieuwe Passage, waar zonnepanelen op het dak en LED-verlichting in de winkels kostenbesparingen voor de winkeliers kunnen opleveren.
DUW! moet nog voor de zomervakantie een stichting worden die zoveel mogelijk met lokale partijen samenwerkt.
"Zo vloeien de investeringen weer terug naar Schiedamse ondernemers en burgers!" Ruud en Huib lachen samen: "Duurzaamheid in Schiedam? Die geven we samen een DUW!"

Meer berichten