Foto:

Column - De zin van afvalscheiding

Schiedam - In zijn column gaat Kor Kegel deze week in op de zin van afvalscheiding. En dat kan op meerdere manieren iets opleveren.


'Als ergens het belang van afvalscheiding is aangetoond, dan is het wel in de uitspraak van de Raad van State die de gemeente Schiedam gelijk gaf met een bekeuring van een bewoonster van de Vijgensteeg. Mevrouw kreeg een boete van 150 euro, nadat er op zaterdag 16 maart 2019 op de openbare weg ter hoogte van Vijgensteeg 3 een vuilniszak was aangetroffen waarin de handhavers een ‘tot haar herleidbaar’ poststuk aantroffen. Ik denk dat het een aan haar gerichte brief zal zijn geweest. Dat is waarschijnlijker dan dat ze zelf een brief aan iemand schreef en ondertekende maar niet verstuurde en weggooide. De Schiedamse maakte tegen de boete bezwaar.

Op donderdag 13 februari van dit jaar verwierpen burgemeester en wethouders haar bezwaar. Ze ging in beroep bij de Raad van State. Ze zei dat de vuilniszak niet van haar was en dat ze altijd gebruikmaakt van de huisvuilcontainer die op nog geen halve minuut van haar woning staat. Dat heeft het college van B & W laten onderzoeken. Hebben we hier te maken met een schending van iemands privacy? Uit het pasjessysteem van Irado bleek dat mevrouw inderdaad ‘regelmatig’ gebruikmaakt van de huisvuilcontainer in de Ooievaarsteeg. Dat is op tachtig meter van haar woning. De Vijgensteeg 3 is halverwege. De Raad van State vindt het ‘niet onaannemelijk’ dat ze op weg naar de container de vuilniszak liet staan. Maar aannemelijk vind ik dat ook niet.

Nu de essentie van de kwestie. Er zijn eerdere uitspraken van de Raad van State geweest, naar aanleiding van soortgelijke gevallen in december 2018 op de Rotterdamsedijk in Schiedam en in januari 2019 op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Staatsraden Sylvia Wortmann respectievelijk Dick Slump gingen er vanuit dat de persoon 'tot wie de aangetroffen afvalstoffen kunnen worden herleid' ook de overtreder is. Daar zit iets logisch in. Hoe zou een brief aan mevrouw X in de vuilniszak van mijnheer Y terecht kunnen komen? Als mevrouw X die brief aan mijnheer Y heeft laten lezen en Y de brief weggooide bij zijn huisvuil?

Mevrouw uit de Vijgensteeg had aannemelijk moeten maken dat het aan haar gerichte poststuk in de vuilniszak geen bewijs is dat de vuilniszak zelf inclusief inhoud ook van haar was. Dat heeft ze echter niet gedaan. Daarom kon het college van B & W haar terecht als overtreder aanmerken, oordeelt staatsraad Lex Michiels.

Welke les trekken we hieruit? Scheid toch je afval! Gooi oud papier in de papiercontainer, doe je lege flessen in de glasbak en hou je huisvuil vrij van alles wat naar jou toe kan wijzen. Niet alleen omwille van het milieu, maar opdat je niet gepakt wordt! Milieubelang is ook eigenbelang.


 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden