Zo moet het terras tussen Hoogstraat en Lange Achterweg er na de herinrichting  gaan uitzien. (foto: PR)
Zo moet het terras tussen Hoogstraat en Lange Achterweg er na de herinrichting gaan uitzien. (foto: PR) (Foto: )

Eerst budget op de schop dan de Hoogstraat

Schiedam - Het is niet voor het eerst, dat een project vertraging oploopt, omdat de gemeentelijke rekenmeesters minder euro’s reserveerden, dan bij de aanbesteding nodig blijkt. Dat gebeurde in 2018 met de reconstructie van de honkbalvelden in Bijdorp, nu gaat het euvel op herhaling bij de herinrichting van de Hoogstraat.


(Gerard S. Verver)

Het project Hoogstraat-Plus is een vervolg op de herinrichting van de Lange Haven. Het moest afgelopen zijn met “groezelige etalages, ontsierende rolluiken en reclameborden, bemoste stegen, overlopende brievenbussen en verzakte stoepen”. Een Hoogstraat vol leven moet het worden, maar wel in de wetenschap dat het beeld van “een straat vol met winkels”, was de lezing, niet meer zou terugkeren. Met een kostenplaatje, dat aanvankelijk ruim over de twee miljoen ging en later de drie miljoen aantikte. Zelfs dat blijkt echter, nu de aannemers hun rekenwerk gedaan hebben, niet voldoende.

Onderzoek

Het verschil tussen het vorig jaar door de gemeenteraad goedgekeurde budget , waarvoor de gemeente zich vooraf door externe partijen liet adviseren, en de door aannemers bij de aanbesteding genoemde bedragen blijkt met veertig procent gigantisch. Omdat niet duidelijk is wat daarvan de oorzaak is, doet de gemeente nu onderzoek en staan er gesprekken met de inschrijvers gepland. Het is vooralsnog niet de intentie om, zo meldt het stadskantoor desgevraagd aan deze krant, de gemeenteraad een ruimer budget te vragen. Het is ook niet duidelijk of de kaasschaaf-methode gehanteerd wordt. Gebeurd dat wel, dan zal op de plannen ongetwijfeld ook ingeleverd moeten worden. “De gemeente bekijkt hoe de ambities op een zo goed mogelijke wijze kunnen worden verwezenlijkt, zodat de door ons beoogde kwaliteit overeind blijft", klinkt het geruststellend. "Dat vergt echter enige tijd. Vandaar, dat de start van de werkzaamheden naar een latere datum verschoven moest worden.”

Aangenamer

Maurice Haverkamp, die onlangs Ed Vriethoff opvolgde als voorzitter van Stichting Centrummanagement Schiedam, heeft er desondanks alle vertrouwen in, dat er “na deze sombere, door dat virus beheerste tijd, iets moois gaat ontstaan.” Niet dat er dan ineens meer winkels bij komen, maar “veeleer omdat de straat door de herinrichting aangenamer wordt en de stad uitnodigt om een rondje Hoogstraat te maken.”

Natuurlijk liefst ook met rijker winkelaanbod.. “Daarmee zijn we trouwens nu al goed bezig. Dat er later op de eerste en hogere verdiepingen appartementen komen zou een mooie aanvulling zijn, maar de plint, de begane grond dus, moet wel een reeks winkels blijven.” Dat de straat eerst enige tijd een bouwplaats wordt, nemen Haverkamp en zijn vakgenoten voor lief. “Daarna krijgen we wel wat we voor ogen hadden en voor Schiedammers plezierig is: een aantrekkelijke Hoogstraat.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden