Schiedam ondertekent Schone Lucht Akkoord: gezonde lucht voor iedere Schiedammer

Schiedam - Schiedam kiest voor gezonde lucht voor iedere Schiedammer. Daarom ondertekende de gemeente Schiedam maandag 13 januari het Schone Lucht Akkoord. Dat is een afspraak die 9 provincies en 35 gemeenten aangaan met minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen). Het Schone Lucht Akkoord moet leiden tot 50 procent gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016. Daardoor kunnen mensen langer en gezonder en met meer kwaliteit leven.


De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren 90 enorm verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog zo'n 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Er is dus nog veel gezondheidswinst te boeken. Bijvoorbeeld door een afname van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens.

Maatregelen

Het Rijk en de deelnemende gemeenten en provincies verplichten zich om jaarlijks de voortgang van hun plannen te laten zien. Het Schone Lucht Akkoord bouwt verder op bestaand beleid, zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak. Het kent ook een aantal nieuwe maatregelen, zoals het invoeren van een 'stookalert' voor hout gestookte kachels en het aanscherpen van emissie-eisen in vergunningen in de industrie en energiesector. Het Rijk trekt 50 miljoen euro uit voor het Schone Lucht Akkoord. Daarbovenop is er per gemeente of provincie een aanvullend uitvoeringsplan met in totaal tientallen miljoenen aan investeringen.

Belangrijk voor Schiedam

Voor de gemeente Schiedam is de ondertekening een belangrijke mijlpaal. Schiedam ligt tussen drukke (snel)wegen, een drukke vaarroute, dicht bij een vliegveld en in een omgeving met veel industrie. De luchtkwaliteit is in Schiedam dan ook slechter dan in de meeste andere gemeenten. De gemeente heeft hierop meestal weinig of geen invloed. Op een kleiner deel van de emissies heeft de gemeente wel invloed. De gemeente zet erop in die uitstoot zo veel mogelijk te beperken. Onze Schiedamse plannen zijn afgelopen jaar vastgelegd in het Actieplan Lucht & Geluid 2019-2022. Daarin staan 33 maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het doel is binnen vijf jaar (2022) de jaargemiddelde waardes voor stikstofdioxide (NO2), fijnstof (PM2,5) en roet met gemiddeld 15 procent te laten dalen.

Voor zaken waar de gemeente geen invloed op heeft zijn gesprekken met andere overheden essentieel. Met het aangaan van het Schone Lucht Akkoord zetten we hierin een flinke stap.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden