Arm en rijk


Foto: Foto:

Arm en rijk

Bij het zien van de documentaire The Kingmaker over voormalig presidentsvrouw Imelda Marcos van de Filipijnen moest ik denken aan haar eerdere 's werelds grootste schoenen-verzameling bestaande uit 1.220 paar dure schoenen.

Nederland telt dit jaar een recordaantal miljardairs. Het zijn er 37 oftewel 6 meer dan vorig jaar. Bij elkaar opgeteld is het vermogen van de 500 rijkste Nederlanders sinds vorig jaar gestegen met tien procent naar 179,8 miljard euro. Misschien wist u het al, maar inmiddels bezitten de 26 rijkste miljardairs op aarde samen evenveel rijkdom als de helft van alle inwoners in de wereld. Of ze gelukkig zijn, is een andere vraag.

Op dat moment kon ik me niet inhouden

Als advocaat kom je ook met enige regelmaat in situaties terecht waarin de ene partij financieel alle middelen tot zijn/haar beschikking heeft en de andere partij juist niet. Een beetje maatschappelijk betrokken rechter houdt hier zowel in woord als gebaar enigszins rekening mee. Toch gaat dit er soms nog wel eens anders aan toe in de zittingszaal.

Zo vroeg een rechter een keer aan mij: "Uw cliënt gaat vast in hoger beroep tegen mijn vonnis? Uw cliënt procedeert op basis van gefinancierde rechtshulp en heeft dus lage eigen advocaatkosten." Op dat moment kon ik me niet inhouden en antwoordde: "Hoe komt u daarbij? In de eerste plaats maakt een advocaat deze afweging eerst zelf en daarna ook nog altijd in goed onderling overleg met zijn cliënt.

"In de tweede plaats zou dezelfde ongepaste vraag ook net zo goed aan de wederpartij kunnen worden gesteld. Het gebeurt namelijk ook wel eens dat iemand die financieel ruim in het jasje zit een ander die krap bij kas zit probeert kapot te procederen." Toen was het even stil.

Pas kort geleden deed een commerciële advocaat van een verhuurder in de zittingszaal zonder blikken of blozen een schikkingsaanbod. Mijn cliënt zou 1 maand langer in de huurwoning kunnen blijven wonen, zodat er alle tijd en ruimte was om tussentijds andere, vervangende woonruimte vinden.

De rechter keek mij aan en vond het op zich een prima idee. De rechter vroeg wat ik ervan vond. Vervolgens beet ik even op mijn tong, rechtte mijn rug en zei dat het vandaag de dag echt niet meevalt om met de krapte op de woningmarkt in een tijdsbestek van een paar maanden een andere geschikte woning te vinden. Wel jammer. De zogeheten 'ver-van-mijn -bed-show' doet zich helaas nog steeds voor.

Mocht u financieel (ruimschoots) genoeg hebben: op dinsdag 17 december wordt in de Grote- of Sint Jans Kerk een gezellig kerstdiner gehouden voor cliënten van de Voedselbank. Donaties zijn welkom op bankrekening NL16 INGB0006508238 t.n.v. Stichting Voedselbank Schiedam o.v.v. Kerstdiner 2019.

Door Joop Hardam

Reacties: hardam@mhz-advocaten.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden