Foto:

Column: Geluk zit in klein hoekje

SCHIEDAM - In zijn nieuwe column schrijft advocaat Joop Hardam onder meer over (het ontbreken van) een kritische benadering ten opzichte van schuldeisers.


Van 1 tot en 8 oktober vond in Schiedam opnieuw de Week van het Geluk plaats. Het betreft een mooi, inmiddels jaarlijks terugkerend initiatief tijdens de landelijke week tegen eenzaamheid. Zo konden bijvoorbeeld alle bewoners van de wijk Oost bij de altijd gastvrije Mehmet en zijn team van Café ´t Centrum voor EUR 1,- een drankje krijgen.

Niet iedereen heeft mazzel en verkeert in een comfortabele positie. Geluk zit in een klein hoekje. Waardering voor de locaties waar het wel gebeurt, maar er zijn helaas nog teveel goedwillende hulpverleners, wijkteam-professionals, vrijwilligers en bewindvoerders die niet of te weinig nagaan of een vordering van een schuldeiser echt klopt.

Er worden geen kritische vragen gesteld. Van door blijven zoeken naar het juiste antwoord is geen sprake. Vrijwel klakkeloos worden vermelde bedragen door schuldeisers of deurwaarders voor lief genomen en zomaar als juist geaccepteerd. De werkzaamheden blijven slechts beperkt tot het opvragen van het saldo van een vordering en het vervolgens direct treffen van een betalingsregeling.
O zo zonde, want de klant heeft wel degelijk baat en belang bij een scherpere en kritische benadering ten opzichte van schuldeisers.

Een vordering kan in juridische zin op meerdere onderdelen aan te vechten zijn. Het komt voor dat deze voor een groot gedeelte wordt verlaagd of soms zelfs tot 0 wordt gereduceerd, waardoor een schuld wordt opgelost.

Toch gebeurt het nog wel eens dat bijvoorbeeld een gemeente in een minnelijk traject van een klant verlangt (of eigenlijk eist) dat de vordering voor de volle 100% wordt erkend. Dat wil zeggen inclusief alle kosten en rente. Onder de algemene noemer 'stabilisatie' wordt niet meer de moeite genomen om juridische kwesties op te lossen. Alles staat in het teken van het voorkomen van verdere escalatie. De klant wordt daarbij vergeten en geen perspectief geboden waar hij/zij op kan en mag rekenen.

Advocaat en klant begrijpen er dan, logisch en begrijpelijk, vrij weinig of niets meer van. De klant weet zich geen raad meer en weet niet wie nu te geloven. Met enige regelmaat is het ook onduidelijk of de betreffende professional over voldoende en degelijke juridische kennis en bijbehorende vaardigheden beschikt. In de praktijk blijkt te vaak al snel dat deze vereisten om een goede beoordeling te kunnen maken geheel of gedeeltelijk ontbreken. Op zich is dit ook logisch en verklaarbaar. Het is en blijft voer voor specialisten. Een basiscursus volgen wil nog niet zeggen dat iemand weet wat echt zinvol, raadzaam en mogelijk is in een concrete situatie.
Herkent u dit ? Wacht niet langer en neem contact op met één van de specialisten op de advocatenkantoren die Schiedam rijk is.

Joop Hardam is advocaat en schrijft om de week een column in het Nieuwe Stadsblad. Reacties? hardam@mhz-advocaten.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden