Patricia van Aaken vertelt in de Wintertuin van Frankeland dat de helft van de Schiedammers meer of minder last heeft van eenzaamheid.
Patricia van Aaken vertelt in de Wintertuin van Frankeland dat de helft van de Schiedammers meer of minder last heeft van eenzaamheid. (Foto: )

Helft van Schiedammers heeft in min of meerdere mate last van eenzaamheid

Schiedam - Er zijn tientallen activiteiten om eenzame Schiedammers uit hun schulp te halen en dat is hard nodig, want volgens wethouder Patricia van Aaken heeft ongeveer de helft van de inwoners in mindere of meerdere mate last van eenzaamheid. Maar niet alle instellingen weten van elkaar wat ze voor eenzame mensen organiseren. Daar komt dankzij allerlei initiatieven verbetering in.


(Door Kor Kegel)

Vijftien organisaties tekenden vorige week een convenant over betere samenwerking. Zodat ze wél van elkaar weten welke activiteiten er zijn. Zo kunnen ze elkaar versterken en meer mensen bereiken. De brede coalitie tegen eenzaamheid bestaat uit Argos Zorggroep en de Frankelandgroep, Seniorenwelzijn, De Erker, Soos Blauwhuis, welzijnsorganisatie DOCK, buurtwerkplaats De Buren, J & S Projecten, de Buren van Oost, Inclusia, De BuurTvrouw, ASVZ, Sterk in Company, Buurtwerk.nl en de gemeente.

Schiedam sluit zich aan bij de gelijknamige landelijke organisatie Eén tegen Eenzaamheid. De samenwerkende organisaties hopen dat meer partners aanhaken, bijvoorbeeld de postbodes die veel wijkbewoners kennen, of de supermarkten met hun koffietafels. Afgelopen maandag meldde voetbalclub PPSC zich als nieuwe initiatiefnemer in de strijd tegen eenzaamheid. Vandaag (woensdag 9 oktober) stelde de club hun kantine beschikbaar voor 55 plussers.

PPSC lanceert met het Nationaal Ouderenfonds het project De Derde Helft. De kantine krijgt een functie als ontmoetingsplek voor 55-plussers die er kunnen biljarten, klaverjassen, sjoelen of een kop koffie drinken. Wethouder Van Aaken is ambassadeur van het PPSC-initiatief. Het is volgens haar een misvatting dat eenzaamheid alleen onder alleenstaanden voorkomt. Er zijn mensen die zich binnen een gezin geïsoleerd voelen. Mantelzorgers die zo opgaan in hun taak dat het sociale leven eronder lijdt. Migranten met een taalachterstand. Van Aaken: "Het zou mooi zijn als de supermarkt ook een functie wil hebben voor het verwijzen van eenzame mensen naar welzijnsorganisaties.''

86 activiteiten

"We proberen er steeds beter een vinger achter te krijgen hoe we eenzaamheid kunnen bestrijden'', zegt Roel van Tongeren, directeur zorg van de Frankelandgroep. Het convenant voor samenwerking werd vorige week tijdens de Week van de Eenzaamheid (in Schiedam omgedoopt tot Week van het Geluk) ondertekend. Roderick Dubbeld, manager bij DOCK, zei dat er die week liefst 86 activiteiten plaatsvonden om eenzame Schiedammers uit hun isolement te halen. "Op zestig plekken, in zes wijken, georganiseerd door 35 instellingen. Heel positief. Maar als we het beter van elkaar weten, kunnen we meer mensen bereiken en zal het effect groter zijn.''

Meer berichten