John van Sliedregt (L) en Jarle Lourens (R) van D66 Schiedam maken zich grote zorgen over de rattenoverlast in de stad.
John van Sliedregt (L) en Jarle Lourens (R) van D66 Schiedam maken zich grote zorgen over de rattenoverlast in de stad. (Foto: Jan Sluijter)

Ratten in Schiedam, wat gaan we eraan doen!

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! De D66 stelt vragen naar aanleiding van de rattenoverlast in Schiedam.


Op zondag 6 oktober meldde de NOS, dat in Nederland de Ziekte van Weil bezig is met een opmars. Deze ziekte wordt overgebracht door de (bruine) rat. De opmars wordt verklaard door het opwarmende klimaat. Dit maakt het voor de bruine rat gemakkelijker te overwinteren en de ziekteverwekkende bacteriën kunnen hierdoor langer overleven in het oppervlaktewater.

De overlast van ratten is in delen van Schiedam een bekend en nog altijd zorgwekkend probleem. Hierbij wordt (ook) door bewoners regelmatig gewezen op de gezondheidsrisico’s die de rattenoverlast met zich mee kan brengen.

Naar aanleiding van het bericht van de NOS stelden John van Sliedregt en Jarle Lourens namens D66 de volgende vragen aan het college:

1. Is in beeld te krijgen hoe vaak de Ziekte van Weil voorkomt onder inwoners van Schiedam?
1a- Zo ja, is de ontwikkeling zoals de NOS die schetst ook in Schiedam zichtbaar en om welke aantallen gaat het dan?
1b- Zo ja, is dan ook in beeld in welke delen van Schiedam deze ontwikkeling zichtbaar is en om welke gebieden gaat dit dan?
2. Welke(extra) maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat de buitenruimte van Schiedam de Ziekte van Weil geen kans geeft?

Meer berichten