Herma en Trudy, vaste vrijwilligers, in het DigiTaalhuis (met uitzicht op de Dam). (Foto: Jan van Bergen en Henegouwen)
Herma en Trudy, vaste vrijwilligers, in het DigiTaalhuis (met uitzicht op de Dam). (Foto: Jan van Bergen en Henegouwen)

'We gaan voor een geletterd Schiedam!'

Schiedam - 'Samen gaan we voor een geletterd Schiedam!' Dat is het thema van de Week van de Alfabetisering die maandag begint. Er zijn allerlei activiteiten in Schiedam georganiseerd door een breed netwerk. Ook wordt er in het kader van de Week samengewerkt met ervaringsdeskundigen en taalambassadeurs.


(Door Kor Kegel)

"De ervaringsdeskundigen zijn mensen die zelf een taalachterstand hadden en zich helemaal opgewerkt hebben. Ze kunnen er fantastische verhalen over vertellen, heel bemoedigend en inspirerend voor mensen die die weg nog te gaan hebben", zegt Herma Kramer, coördinator van het DigiTaalhuis dat onderdeel uitmaakt van Bibliotheek Schiedam in de Korenbeurs. "Vaak ook ontroerend. Nu zetten zij zich zelfs in als testpanel om teksten na te kijken op begrijpelijke taal.''

Meeleesclubs, computercursussen, taalmaatjes. Het is niet zo vreemd dat Schiedam veel activiteiten heeft om inwoners met achterblijvende taalontwikkeling vooruit te helpen, want de laaggeletterdheid in Schiedam is met 7,16 procent beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde. "Ons doel is om zo veel mogelijk mensen een stapje verder te helpen'', stelt Kramer.

"Laaggeletterdheid vind ik geen plezierig woord", zegt ze. Dat je geen dikke boeken kunt lezen, is tot daaraantoe. Maar veel inwoners kunnen de krant niet lezen, een brief van de gemeente niet, een mededeling over veranderingen in de woonomgeving niet. Ze hebben een enorme taalachterstand en kunnen geen formulier invullen, ze hebben moeite met lezen en schrijven. En het gaat bepaald niet alleen om buitenlanders die hier zijn komen wonen. Ook geboren Schiedammers kan het overkomen zijn, dat ze moeite hadden op school en nooit meer de achterstand hebben ingehaald.
"Hoe komen we met al die mensen in contact?'' vraagt Herma retorisch. Ze geeft dus zelf het antwoord: "Via huisartsen, logopedisten, onderwijzers, wijkondersteuningsteams. Zij hebben een signalerende functie. Het mooist is om aan te sluiten op iemands interesse, zodat diegene enthousiast wordt om de bijbehorende woordenschat te leren schrijven.''

Het DigiTaalhuis van Bibliotheek Schiedam bestaat vijf maanden. Schiedammers kunnen er terecht voor advies over taalonderwijs of computercursussen. Er is lesmateriaal in verschillende niveau's. Ook romans en thrillers die in eenvoudig woordgebruik herschreven zijn. Dat is een specialisme, waarbij ondanks de beter begrijpelijk gemaakte taal de spanning en intrige niet verloren gaan. "Wij kunnen je in contact brengen met een taalmaatje'', zegt Herma Kramer. De bibliotheek heeft achttien vrijwilligers die taalmaatje willen zijn. Ze helpen iemand één op één de taal te leren en te leren lezen en schrijven, bijvoorbeeld door mee te gaan met de boodschappen doen en aan te geven hoe artikelen genoemd worden.
Stichting Vluchtelingenwerk heeft ook taalmaatjes die vooral bij mensen thuis komen. Er zijn immers mensen die moeilijk van huis kunnen. "Je realiseert je niet hoe fijn het is als je in een vreemd land komt en aansluiting vindt bij iemand die je bekend maakt met de samenleving en culturele waarden.''
Claudia en Trudy zijn vaste vrijwilligers van het DigiTaalhuis. Tijdens de Week van de Alfabetisering zetten ze in op werving van taalvrijwilligers en 'taalvragers'.

Wil je ook vrijwilliger worden? Meld je dan aan via digitaalhuis@debibliotheekschiedam.nl. Of ga langs bij het DigiTaalhuis op woensdag van 14.00 tot 16.30 uur, donderdag van 17.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 10.15 tot 12.15 uur.

Meer berichten