Zuid-Holland heeft een nieuw provinciebestuur

Regio - Zuid-Holland heeft een nieuw provinciebestuur. De nieuwe coalitie bestaat uit VVD, ChristenUnie en SGP, GroenLinks, PvdA en CDA. Speerpunten zijn bereikbaarheid, schone energie voor iedereen en versterking van natuur, steden en dorpen. Voor de nieuwe plannen wil de coalitie 160 miljoen euro extra uittrekken.

Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland met veel bedrijvigheid. Het aantal inwoners blijft groeien. De nieuwe coalitie wil het sneller bouwen van betaalbare en energieneutrale woningen stimuleren. Bereikbaarheid speelt hierbij een belangrijke rol. Per regio worden hierover afspraken gemaakt. Inwoners moeten kunnen kiezen op welke manier ze reizen per auto, fiets of openbaar vervoer.

Samen met partners zet de coalitie in op meer mogelijkheden voor recreatie, betere fietspaden en wandelpaden. Zuid-Hollanders krijgen meer ruimte voor ontspanning, zoals het bezoeken van erfgoed. De coalitie gaat onderzoeken hoe bijvoorbeeld landgoederen en trekvaarten een rol kunnen spelen bij het verbinden van steden, dorpen en landschappen.

Wie de komende vier jaar op een innovatieve manier aan de slag gaat voor een beter klimaat krijgt steun van de provincie. De nieuwe coalitie wil ruimte geven aan experimenten op het gebied van aardwarmte, restwarmte en waterstof. Ook gaat de coalitie samen met agrariërs op zoek naar oplossingen voor een toekomstbestendige landbouwsector.

Meer berichten