Samen naar de derde helft. Initiatief om met verschillende partijen samen te werken om de 'derde helft' van het Ouderenfonds vorm te geven in Schiedam. Vlnr: Wim Meijboom, Patricia van Aaken en Peter Bax.
Samen naar de derde helft. Initiatief om met verschillende partijen samen te werken om de 'derde helft' van het Ouderenfonds vorm te geven in Schiedam. Vlnr: Wim Meijboom, Patricia van Aaken en Peter Bax. (Foto: Björn Martens)

Brainstormdag levert veel ideeën op voor De Derde Helft!

Schiedam - Dit bericht is ingezonden bij het Nieuwe Stadsblad. Iedere Schiedammer kan bij het Nieuwe Stadsblad een bericht plaatsen. Je kunt het zelf (mét foto) online publiceren via www.nieuwestadsblad.nl. 


Een yogales, scootmobielcursus of wandelgroep: P.P.S.C. heeft ontelbaar veel ideeën voor De Derde Helft. Dat het buiten boven de 30 graden is heeft de 35 belangstellenden niet weerhouden om naar de brainstormdag bij P.P.S.C. te komen. Het enthousiasme van vereniging P.P.S.C. heeft ook Wethouder Patricia van Aaken bereikt. Zij gaat zich inzetten als ambassadeur voor het initiatief '100 jaar vitaal, samen onderweg naar De Derde Helft' dat moet zorgen dat ouderen uit Schiedam langer actief kunnen blijven. De Derde Helft is een nieuw project van het Nationaal Ouderenfonds. De handen worden ineengeslagen om de accommodatie open te stellen voor meer én nieuwe activiteiten voor én door de oudere inwoners van Schiedam.

Voorafgaand aan de brainstormdag vertelden initiatiefnemers Wim Meijboom en Peter Bax van P.P.S.C. hun droom. 'Een verdubbeling van deelnemers aan het activiteitenaanbod dat er nu al is voor ouderen'. Volgens Wim heel eenvoudig te bewerkstelligen, want wanneer ieder lid nu al iemand meeneemt dan is dit snel gerealiseerd. Een ander deel van de droom licht Peter toe 'P.P.S.C. heeft een prachtige accommodatie die een deel van de week nog leeg staat, hoe mooi zou het zijn wanneer meer ouderen hiervan gebruik weten te maken met nieuwe activiteiten!' Het Ouderenfonds ondersteunt P.P.S.C. in realisatie van deze droom door begeleiding aan te bieden, kennis te delen en publiciteit te verzorgen.

Tijdens het brainstormen wordt duidelijk hoeveel enthousiasme er is. Mooie ideeën passeren de revue, zoals het opstarten van een wandelgroep, scootmobiel- of valpreventiecursus en yogales. Alle ideeën worden door een commissie uitgewerkt naar een plan. Wethouder Van Aaken benadrukt dat het initiatief vanuit P.P.S.C. goed aansluit op de ambitie van de gemeente. Zij blijft de vorderingen volgen en ondersteunen. En alle aanwezigen zijn het erover eens: de groep is er klaar voor om de krachten te bundelen.

Er zijn al inspirerende voorbeelden van verenigingen en professionele partijen die elkaar weten te vinden en zo het aanbod van activiteiten voor ouderen vernieuwen. Zo geeft Clement van de Stel aan dat in Numansdorp het initiatief genomen werd door de bestuurder van de lokale organisatie voor ouderenzorg. Dit resulteerde in een verrijking van de wandelvierdaagse door voortaan te starten op het terrein van het woonzorgcentrum. De lokale muziekvereniging en ook een koor werden uitgenodigd voor de muzikale opluistering. Twee voetbalteams zorgden dat ook de bewoners in
rolstoel mee konden doen. En zo is daar een prachtige nieuwe en verbindende traditie ontstaan. Een traditie die begon met een zorgbestuurder en wethouder die samen op de fiets door Numansdorp alle verenigingen bezochten.

En in Schiedam weet men maar al te goed dat een goede samenwerking de vruchten af gaat werpen. Op 8 juli is door de werkgroep, op basis van alle inbreng, beoordeeld wat de eerst volgende stappen worden. In de zomer wordt een plan uitgewerkt in samenwerking met Schiedamse sport- en welzijnsinstellingen. Zo snel mogelijk daarna worden een aantal werkgroepen geformeerd om in het jubileumjaar intensivering van de huidige activiteiten ( tafeltennis, jeu de boules, wandelvoetbal, ouderenvoetbal) te bewerkstelligen én om een aantal nieuwe activiteiten op het complex te krijgen.

Meer berichten