Dirk Pons (DSW), Bob Venhuizen (Woonplus), wethouder Patricia van Aaken, Edwin Wulff (Argos Zorggroep) en Ben de Koning (Frankelandgroep).
Dirk Pons (DSW), Bob Venhuizen (Woonplus), wethouder Patricia van Aaken, Edwin Wulff (Argos Zorggroep) en Ben de Koning (Frankelandgroep). (Foto: )

'Niemand wil naar het verpleeghuis'

SCHIEDAM - Om de 'dubbele vergrijzing' op te vangen worden tot 2030 duizend ouderenwoningen extra gebouwd in Schiedam. Bijna de helft zal bestemd zijn voor senioren die thuiszorg en verpleging nodig hebben.


(Door Kor Kegel)

Het streven is om wonen en zorg te combineren in geclusterde woonvoorzieningen, vergelijkbaar met Plus Wonen aan de Liduinahof. Daar kunnen de bewoners dicht bij huis gebruik maken van welzijnsvoorzieningen en de brasserie van Frankeland. Voor het verpleeghuis is het efficiënt als mensen met een overeenkomstige behoefte aan zorg niet te veel verspreid over de stad Schiedam wonen, maar in complexen in de buurt van het verpleeghuis. Dat is de bedoeling van het Pact Wonen en Zorg in Schiedam, dat vrijdag werd ondertekend door de gemeente Schiedam, DSW Zorgverzekeraar en Zorgkantoor, Woonplus Schiedam, Argos Zorggroep en de Frankelandgroep. Het is geen loos gebaar, want er 'hangen' al concrete projecten aan het pact. Argos gaat DrieMaasStede fors uitbreiden en Frankeland bouwt 62 appartementen aan de Nieuwe Haven, waar nu de bowlingbaan en het pompstation van Kalfsbeek zijn gevestigd.

Het aantal ouderen zal komende tien jaar stijgen met veertig procent. Maar nu al staan tweehonderd ouderen op de wachtlijst voor verpleeghuiszorg. En alleen al bij de Frankelandgroep staan achthonderd senioren op de wachtlijst voor een geschikte (huur)woning. Dat is een eerste reden om het aantal ouderenwoningen in Schiedam fors uit te breiden.

De andere belangrijke reden is de dubbele vergrijzing: het aantal ouderen neemt toe én ze worden binnen de groep ook steeds ouder. Sinds de afschaffing van de verzorgingshuizen is het regeringsbeleid dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten wonen, maar dat vraagt wel om aangepaste woonvoorzieningen. "Want meer ouderen en hogere leeftijden, dat doet de zorgbehoefte toenemen'', zeggen de ondertekenaars van het Pact Wonen en Zorg in Schiedam. Dat zijn DSW (Zorgverzekeraar en Zorgkantoor), Woonplus, Argos Zorggroep, de Frankelandgroep en de gemeente Schiedam.

In de huidige situatie constateert Edwin Wulff, bestuursvoorzitter van Argos Zorggroep, steeds meer crisisopnames in DrieMaasStede zijn. Ouderen zouden in de thuissituatie eerder op zorg moeten kunnen rekenen. "Niemand wil naar het verpleeghuis. Maar langer zelfstandig thuis wonen moet wel mogelijk gemaakt worden met goede voorzieningen", zegt Wulff. "Wat we nodig hebben, zijn woningclusters waar het meest nabije verpleeghuis de zorg kan aanbieden waar de bewoners behoefte aan hebben. Zo wordt het mogelijk om nog lang thuis te functioneren", zegt Dirk Pons, directeur zorg van DSW.

Schiedamse aanpak

En dat wordt de Schiedamse aanpak: geclusterde woningen realiseren, waar de bewoners zorg kunnen krijgen op een efficiënte wijze, omdat ze bij elkaar wonen. Ander voordeel: de bewoners hebben dan in nabijheid een activiteitenaanbod en een grotere kans op aanspraak en gezelligheid.
Het Schiedamse pact is baanbrekend.

Alle zorgpartijen en de volkshuisvesting in Schiedam zijn het eens. Dat iedereen van mening is dat er meer ouderenwoningen nodig zijn, vindt Woonplus-bestuurder Bob Venhuizen van groot belang voor de nieuwe Woonvisie Schiedam. Als ouderen verhuizen naar de geclusterde woningen laten ze vaak huizen achter die geschikt zijn voor starters of mensen die een wooncarrière willen maken. Dat rechtvaardigt de prioriteit voor ouderenwoningen waar veel gemeenten kiezen voor bouwen voor starters en hoog opgeleiden.

"De geclusterde woningen met zorg maken het mogelijk langer zelfstandig te wonen,'' zegt Ben de Koning, bestuurder van de Frankelandgroep. "Wat het pact beoogt, is zorgen dat niemand zich bij het wakker worden angstig afvraagt of het een dag van eenzaamheid wordt, maar dat de mensen gerust kunnen zijn dat er in de nabije omgeving gezelligheid te vinden is. Je hoeft niets te maken te hebben met een zorginstelling, maar als je het nodig hebt is het er. En ook de activiteiten, een winkeltje, het restaurant van de instelling, want dat staat allemaal open voor de buurtbewoners.''

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden