Els Kooy, de nieuwe voorzitter van Rotaryclub Schiedam de Veste, overhandigt de cheque aan Peter Otten.
Els Kooy, de nieuwe voorzitter van Rotaryclub Schiedam de Veste, overhandigt de cheque aan Peter Otten.

Rotaryclub Schiedam de Veste schenkt mooie bedragen

Schiedam - Het afgelopen weekend heeft Rotaryclub Schiedam de Veste haar 30-jarig bestaan gevierd. Dat ging gepaard met een bestuurswissel en mooie schenkingen aan goede doelen.


Tijdens het lustrum feest heeft er middels een loterij een fundraising plaatsgevonden. Het opgehaalde bedrag van 1.500 euro wordt geschonken aan Buddies Handicap.NL. Dit is een landelijk opererende stichting die zich met 4 professionals en 200 vrijwilligers richt op het ondersteunen van jongeren van 18 tot 35 jaar met een lichtere verstandelijke beperking.

Jongeren die gedeeltelijk nog thuis wonen of in een vervangende thuisomgeving.  Soms met eenvoudig werk, soms ook niet. Deze jongeren dreigen vaak te vereenzamen en\of hebben een historie van gepest zijn binnen het onderwijs. Buddies Handicap.NL zoekt en begeleid jongeren van bijvoorbeeld HBO's die voor een periode een vriend worden van de eerder genoemde jongeren, om samen te gaan shoppen of een terrasje te pikken of anderszins. Met dit bedrag kunnen twee Schiedamse Buddies voor één jaar worden gefinancierd.

Yets Foundation

De missie van Yets is het inzetten van sport als middel om kwetsbare jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling en te begeleiden naar een positieve rol in hun gemeenschap en deze daardoor te versterken. Het doel is het voorkomen van maatschappelijke uitval onder kwetsbare jongeren door deelnemers gedurende minimaal 2 schooljaren intensief te ondersteunen in hun sociaal-emotionele, cognitieve en gedragsmatige ontwikkeling.

De visie van Yets is er op gericht om jongeren die op meerdere leefterreinen problemen hebben, lopen het risico op maatschappelijke uitval. Dit ontstaat vaak uit het ontbreken van structuur en de afwezigheid van een rolmodel. Bij de YETS Foundation ze ervan overtuigd dat sport, mits op de juiste manier aangeboden, hier invulling aan kan geven. De sport kan hen een identiteit geven en succeservaringen laten beleven. Door kwaliteitsvolle YETS Coaches in staat te stellen ook buiten de lijnen van het veld jongeren te begeleiden, kan er op maatschappelijk vlak veel worden gewonnen. Waar ook ter wereld.

Rob van Duijnen gaf de voorzittershamer en de keten over aan Els Kooy die het clubjaar 2019/2020 de voorzittershamer zal hanteren. "We zijn een serviceclub en willen graag goede doelen ondersteunen". Om de het woord bij de daad te stellen had Els Kooy Peter Otten (Yets-oprichter) uitgenodigd die met 'n aantal coaches ons inzicht kwam geven waar zij mee bezig zijn. Deze succesvolle stichting ontving van de kersverse voorzitter een cheque van 1750 euro om hun nieuwe project in Ghana te ondersteunen.

Meer berichten