Op dit moment wachten zo'n 800 Schiedamse ouderen op een zelfstandige woning met zorg nabij.
Op dit moment wachten zo'n 800 Schiedamse ouderen op een zelfstandige woning met zorg nabij.

Meer geclusterde woningen voor Schiedamse ouderen

SCHIEDAM - De vraag naar geclusterde woningen voor ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Daarom hebben de gemeente Schiedam, Woonplus Schiedam, DSW Zorgverzekeraar, Zorgkantoor DSW, de Frankelandgroep en Argos Zorggroep afgesproken zich in te zetten om meer van dit soort woningen te realiseren. Op vrijdag 21 juni ondertekenen zij het Pact Wonen en Zorg in Schiedam.


Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, ongeacht leeftijd en beperking. Op dit moment wachten zo'n 800 Schiedamse ouderen op een zelfstandige woning met zorg nabij. Het vooruitzicht is dat de behoefte aan onder andere geclusterde woningen met zorg de komende jaren nog verder toeneemt.

De gemeente Schiedam, DSW Zorgverzekeraar, Zorgkantoor DSW, Frankelandgroep, Argos Zorggroep en Woonplus bundelen de krachten om samen te zorgen voor meer passende huisvesting voor ouderen. De inspiratie voor het realiseren van meer geclusterde woningen komt voort uit de ervaringen die zijn opgedaan met het project Plus Wonen in de Liduinahof van de Frankelandgroep.

Nieuwe initiatieven

De Frankelandgroep is gestart met een nieuw initiatief voor het realiseren van meer geclusterde woningen door uitbreiding van haar zorgcomplex bij de Sint Liduinastraat. In nieuwbouw aan de zijde van de Nieuwe Haven worden ongeveer 60 appartementen gerealiseerd met zorgvoorzieningen zoals een nieuwe fysioruimte. Deze appartementen zijn geschikt voor geclusterd wonen met zorg. Ook Argos Zorggroep verkent de mogelijkheden om geclusterde woningen met zorg te realiseren op de locatie bij Driemaasstede in Schiedam Noord.

Het Pact Wonen en Zorg in Schiedam is onderdeel van het Plan van Aanpak Langer Zelfstandig Wonen van de gemeente Schiedam. Dat heeft als doel een samenhangende aanpak van wonen, woonomgeving, zorg en ondersteuning uit te voeren. Het is het antwoord op vraagstukken die komen kijken bij de noodzaak om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Daarnaast past het pact binnen de nieuwe Woonvisie van de gemeente Schiedam, die eind 2019 wordt verwacht.

Meer berichten