Zomernota 2020 van Schiedam: investeren zonder lastenverhoging!

SCHIEDAM - 'Vernieuwen door te blijven investeren' is de titel van de Zomernota 2020 van het Schiedamse college. Ondanks dat de gemeentelijke financiën onder druk staan, kiest het college er juist voor te blijven investeren. Met als uitgangspunt dat de lasten van de Schiedammers niet omhoog gaan. Hieronder enkele punten uitgangspunten van de nota.


Een van die keuzes is het mogelijk blijven maken van een wooncarrière voor Schiedammers. En ervoor te zorgen dat álle Schiedammers mee kunnen blijven doen in de samenleving. 

Uit de jaarlijkse Staat van de stad, waarmee  de ontwikkelingen in Schiedam in beeld worden gebracht, blijkt dat de Schiedamse bevolking jonger en diverser  wordt. Uit de jaarlijkse monitor blijkt ook dat veel Schiedamse huishoudens een wooncarrière hebben gemaakt. De werkgelegenheid neemt toe en meer inwoners hebben een baan. Een goede en gevarieerde woningvoorraad én het hebben van werk of het volgen van een opleiding, zijn gunstig voor Schiedammers en voor de stad.  Dit gegeven is belangrijk om Schiedam gereed te maken voor een duurzame toekomst.

Sociale veerkracht
In 2020 wordt stevig ingezet op het versterken van de sociale veerkracht van Schiedammers. Schiedam moet nog meer een stad worden, waarin echt iedereen kan meedoen. Daarvoor zijn onder andere méér goede woningen nodig. Ook een duurzaam goed bereikbare stad met duurzame mobiliteit ziet het college als een belangrijke opgave. Net als het stimuleren van meer klimaatbewuste maatregelen door Schiedammers en ondernemers. 
Het college wil door met het aantrekkelijker en eigentijdser maken van het A20-gebied, de binnenstad en Nieuw-Mathenesse. Daar waar mogelijk wordt ingezet op het versneld behalen van resultaten, bijvoorbeeld met de bouw van woningen en de ontwikkeling van het A20-gebied.

De zomernota is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Het college wil blijven investeren in Schiedam maar de lasten voor de Schiedammers niet verzwaren. De financiële positie van Schiedam moet solide zijn voor de komende jaren. De gemaakte keuzes zijn gebaseerd op data van en prognoses voor de stad en het college komt de afspraken uit het Collegeprogramma 2018-2022 na.  

9 ton
Om alle plannen uit de zomernota te kunnen uitvoeren, komt de gemeente nog ongeveer 9 ton  te kort. De komende tijd werkt het college daarom aan een sluitende begroting voor de plannen. De raadscommissie bespreekt de zomernota op 26 juni; de gemeenteraad besluit op 2 juli over de plannen. 

Lees meer én de nota via www.schiedam.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden