Pannenkoeken en nog heel veel meer op festival van stichting Ipse de Bruggen

Schiedam - Dit bericht is ingezonden bij het Nieuwe Stadsblad. Iedere Schiedammer kan bij het Nieuwe Stadsblad een bericht plaatsen. Je kunt het zelf (mét foto) online publiceren via www.nieuwestadsblad.nl.


Het is gelukt! Als locatie organiseren wij op 17 mei (10.00 uur – 15.00 uur) een pannenkoekenfestival waarbij cliënten deel kunnen nemen aan een breed scala aan activiteiten. Omdat onze buitenlocatie aansluit op openbaar terrein kunnen ook buurtbewoners deze dag deelnemen aan ons pannenkoekenfestival. Zo hopen wij ook meer maatschappelijke betrokkenheid te creëren en mogelijk meer buurt bewoners enthousiast te maken om vrijwilliger te worden op onze locatie. In samenwerking met Rotary Club Schiedam de Veste, die een mooi bijdrage doneert in ondersteuning, vrijwilligers en activiteiten zijn wij gaan kijken naar de mogelijkheden. Ook vanuit locatie Gaardenpad zullen diverse vrijwilligers uit de buurt deelnemen aan deze dag.

Op ons pannenkoekenfestival 2019 gaan we een breed scala aan activiteiten neerzetten die aansluiten bij de diverse groep cliënten die het Gaardenpad kent. Om aan te kunnen sluiten bij deze diverse groep cliënten zijn wij opzoek gegaan naar activiteiten en festiviteiten die wij naar onze locatie kunnen halen. Dit omdat het voor onze cliënten vaak moeilijk is om in een grotere groep elders aan een evenement deel te kunnen nemen. 

Deze dag zullen er 85 cliënten, 30 medewerkers, 20 vrijwilligers en andere genodigde aanwezig zijn om deze dag tot een groot succes te maken! Omdat een groot deel van onze cliënten niet mobiel is zijn wij ook erg afhankelijk van vrijwilligers die activiteiten met onze cliënten deze dag ondernemen. Ook de extra aandacht van de vrijwilligers voor onze cliënten is erg waardevol. 

Om goed aan te sluiten bij de diverse belevingswerelden van onze cliënten willen we de volgende activiteiten aan gaan bieden op de locatie

- mobiele kinderboerderij
- beauty salon 
- springkussen
- clown
- schmink
- ijscoman
- pannenkoekenbar

 Veel dank zijn wij verschuldigd aan de organisaties die het mede mogelijk hebben gemaakt om dit zomerfestijn te realiseren. Deze organisaties zijn Rotary Club Schiedam de Veste, Eventhouse B.V., de GrootFonds, Fonds Schiedam Vlaardingen, Stichting de Schiedamse Molens en Gaaf Verhuur.

Over Ipse de Bruggen Schiedam

Stichting Ipse de Bruggen is een instelling voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Op de Locatie Gaardenpad (nummer 1) in Schiedam hebben wij 4 woningen en een dagbesteding met 9 groepen. Wij bieden zorg aan een diverse groep cliënten vanaf de leeftijd van 14 met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en bijkomende psychiatrische/gedragsproblematiek, onze oudste cliënt is momenteel 74. Dagelijks hebben wij 70 cliënten die onze dagbesteding bezoeken. 

Meer berichten