Hagazaal, Stadskantoor.
Hagazaal, Stadskantoor. (Foto: Mari Dingenouts)

Presentatie initiatief Schiedams sportcentrum in Stadserf

Schiedam - Dit bericht is ingezonden bij het Nieuwe Stadsblad. Iedere Schiedammer kan bij het Nieuwe Stadsblad een bericht plaatsen. Je kunt het zelf (mét foto) online publiceren via www.nieuwestadsblad.nl.


De Vrienden van Zwembad Zuid zitten niet stil. Op 8 april werd tijdens het Wijkoverleg Zuid een toelichting gegeven op het Burgerinitiatief voor een Multifunctioneel Sportcentrum met Zwembad en rondom diverse voorzieningen. Op 14 mei werd tijdens het Stadserf ten overstaan van raadsleden en vele belangstellenden een toelichting/ presentatie gegeven en werden vragen beantwoord. Op 13 juni wordt een avond gehouden voor fracties van politieke partijen, Denktank, adviesgroep en belangstellenden. Die avond wordt gesproken over de brief van het college aan de raad van 25 april en de inhoud van vier bijlagen met de rapportages van de onderzoeken van het Mulier Instituut, Drijver, de gezondheidsenquêtes o.a. van de GGD Rotterdam Rijnmond 2018 en welke wijze het initiatief vorm en inhoud zal krijgen.

Mari Dingenouts verzorgde op 14 mei de presentatie in het Stadserf namens het bestuur en de adviesgroep van de Vrienden van Zwembad Zuid. Hij opende met een citaat :

Wie het verleden niet eert
Verliest de toekomst,
Wie zijn wortels vernietigt
Kan niet groeien.

Hij ging eerst in op de geschiedenis van de zwembaden in Zuid en de onverbrekelijke verbondenheid van zwembad Zuid met het gebied, dat herontwikkeld gaat worden. Benadrukt werd dat in 1975 zwembad zuid gebouwd is mede door een bijdrage van bewoners uit de Gorzen. Er werd 190.000 gulden bijeengeschraapt. Vervolgens lichtte hij toe waarom de Vrienden in Stadserf en voor wie. Het laatste tenminste voor circa 60.000 bezoekers per jaar van het zwembad en voor de ca 49.0000 bewoners in de wijken onder de Hoekse lijn : Nieuwland, Oost, Centrum, Zuid en West. Ook gaf hij daarna blijk dat na het lezen van de laat ontvangen stukken geen rekening gehouden is met de stadsuitleg Oost, geen gesprekken hebben plaatsgevonden met ondernemers, instellingen ed rondom het havengebied, sportstimulering te weinig aandacht heeft gekregen en verder onderzoek nodig is. Daarnaast kregen de volgende punten aandacht : de aanzienlijke beweegachterstand bij kinderen, volwassenen en senioren, het wegbezuinigen van schoolzwemmen, het leren en verleren na het behalen van zwemdiploma’s. Benadrukt werd dat een tekort aan sportvoorzieningen in de oude wijken van Schiedam moet worden opgeheven, de spreiding van voorzieningen en bereikbaarheid ervan noodzakelijk is. Het is duidelijk: er is een grote behoefte aan een sportcentrum met zwembad en voorzieningen.

Aan het eind van de presentatie werd het samengevat voorstel van de Vrienden herhaald:

Een Multifunctioneel Sportcentrum (MFC) met een hernieuwd en aantrekkelijk zwembad, in een herontwikkeld, natuurrijk en recreatief gebied;
Samenwerking in een projectorganisatie om een MFC te onderzoeken

En geadviseerd werd voor een Zwembad van de Toekomst de visie en de lijn van de KNZB te volgen als mogelijkheid. De presentatie en meer informatie kunt u zien op www.vriendenvanzwembadzuid.nl.

Een paar dagen voor het Stadserf hebben Albert Bons en Mari Dingenouts met de wethouder Sport Dhr. Minhas een goed gesprek gehad. De wethouder vertelde het in het college erover te hebben om de Vrienden van Zwembad Zuid te helpen, waardoor een projectgroep binnenkort aan de slag zou kunnen gaan. Om het initiatief verder uit te werken. Eind van het jaar moet het klaar zijn om in een stedelijk plan voor sportvoorzieningen, sportstimulering e.d. onder te brengen. De raad gaat in het voorjaar 2020 een besluit nemen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden