Impressie van de hoogbouw bij Vijfsluizen. (Foto: Bureau UNO)
Impressie van de hoogbouw bij Vijfsluizen. (Foto: Bureau UNO) (Foto: UNO)

Luxe woontorens bij Vijfsluizen

door Frank Willemse

Bewoners van Vijfsluizen moeten tandenknarsend toezien dat er twee woontorens voor hun idyllische laagbouwwijkje komen. Protesten tegen de twee wolkenkrabbers hebben niets opgeleverd. Kleine veranderingen worden doorgevoerd, maar vast staat dat de twee woontorens aan het Toernooiveld het braakliggende terrein tegenover de Wiltonhaven gaan vullen. Als entree van grootstedelijk Schiedam.

SCHIEDAM - Op de tekening van 2006 staan de twee woontorens al met een stippellijn getekend. De bewoners wisten dus van de bouwplannen. Maar de crisis (vanaf 2008) maakte dat de een na de andere bouwer en investeerder afhaakte. Nu het economisch beter gaat en Schiedam nieuwbouw moet plegen, gaan de heipalen de grond in. Vorige week gaf de gemeenteraad toestemming om met een aangepast bestemmingsplan de twee wolkenkrabbers te bouwen.

'Schiedam heeft zo'n bouwproject hard nodig'

De bewoners van de distillateursbuurt (oude slachthuisbuurt) zijn er niet blij mee. Protesten tegen de hoogte en bouwmassa werden door de gemeente weggewuifd. Slechts met een paar technische aanpassingen, zoals het draaien van het gebouw en een groter grasveldje, zet wethouder Minhast de bouwplannen nu door.
'Schiedam heeft zo'n bouwproject hard nodig met dure appartementen', aldus Minhas. Terwijl hij de protesterende bewoners voorhoudt dat zij in een grootstedelijk gebied wonen en dus overlast als minder zon, geluidshinder en minder privacy op de koop toe moeten nemen.

De bouw bestaat uit twee woontorens van 9 en 14 woonlagen die het gat aan de Vlaardingerdijk moeten vullen. Het gaat om 149 middeldure luxe appartementen met een weids uitzicht over de drukke industriehaven. De geluidshinder van Huisman, Mammoet, Damen maakt dat de geluidsnormen worden overschreden, maar met uitzondering kan er toch gebouwd worden. Ook van andere aanpassingen zoals commerciële ruimtes voor een supermarkt, gym en horeca willen de omwonenden niets weten. Zij vrezen minder parkeerplekken, drukker sluipverkeer en overlast van jongeren. Met de toezegging dat de verkeersdruk wordt onderzocht, kreeg de wethouder de raad zover om in te stemmen met het bouwplan. De grond is al bouwrijp gemaakt en nu staat niets het in de maagdelijke grond jassen van enkele heipalen meer in de weg.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden