RTV Rijnmond-reporter Ronald van Oudheusden interviewt Kor Kegel en Henk Tetteroo. (Foto: Ceciel Sillevis)
RTV Rijnmond-reporter Ronald van Oudheusden interviewt Kor Kegel en Henk Tetteroo. (Foto: Ceciel Sillevis) (Foto: Ceciel Sillevis)

Boek over effect A4 op Midden-Delfland

door Karin Moerman

Schiedam - Henk Tetteroo streed tientallen jaren tegen de aanleg van een snelweg door Midden-Delfland. Hij was het gezicht van de werkgroep Stop Rijksweg 19. Toen in 2015 de tot A4 omgedoopte rijksweg tussen Delft en Schiedam open ging, was dat volgens een heel ander plan dan Rijkswaterstaat in 1957 had bedacht. Niet een snelweg op een dijk boven het polderlandschap, maar langs Schiedam-Noord en Vlaardingen-Holy in een tunnel en in Midden-Delfland in een verdiepte ligging, dus met minder lawaai en visuele overlast.

Met geluidsabsorberend asfalt en -absorberende tunnelwanden en een maximumsnelheid van honderd kilometer per uur. En een honderd meter breed eco-aquaduct, het enige over een Nederlandse snelweg dat de leefruimte van land- en waterdieren enigszins in stand houdt. Bovendien ging de aanleg van de A4 vergezeld van compensatiemaatregelen in het landschap. Recreatieve routestructuren voor wandelaars, fietsers, kanoërs, ruiters, bikers en skeelers. Sanering van versnipperde glastuinbouw. Bescherming van weidevogels. Initiatieven tot kringloopboeren en korte ketens tussen voedselproductie en de stedelijke omgeving.
Nu, vier jaar na de opening van de A4 tussen Delft en Schiedam, kan de conclusie worden getrokken dat het landschap van Midden-Delfland verbeteringen heeft ondergaan. Ondanks de A4, die altijd beschouwd was als een regelrechte bedreiging van de rust in het officiële stiltegebied Midden-Delfland. Maar ook dankzij de A4, want zonder de aanleg van de weg waren de compenserende verbeteringen er nooit gekomen.
Gedurende meer dan veertig jaar had de Schiedamse journalist Kor Kegel meermaals interviews met Henk Tetteroo. En voor het Rotterdamsch Nieuwsblad en later het Rotterdams Dagblad schreef Kegel honderden artikelen over de plannen voor infrastructuur in de Rijnmond, waaronder de A4 door Midden-Delfland, de Blankenburgtunnel (A24) en de A13-A16 (waarvan de aanleg maandag van start
ging). Op voorspraak van Tetteroo vroeg de Midden-Delfland Vereniging, of Kor Kegel een boek wilde schrijven over de effecten van de A4 op Midden-Delfland.
Dat boek is donderdag verschenen tijdens een congres in Maassluis. Voor het eerst worden alle maatregelen om Midden-Delfland te beschermen op een rij gezet, in toegankelijke taal en voor een groot geïnteresseerd publiek van bewoners, ondernemers en liefhebbers van het unieke veenweidegebied.

In zijn boek trekt Kegel de conclusie dat als Midden-Delfland gevrijwaard blijft van verdere aantasting, het polderlandschap binnen deze provincie steeds bijzonderder wordt. Sprekers tijdens het congres, zoals de Schiedamse wethouder Jeroen Ooijevaar, de Vlaardingse wethouder Bart de Leede en de Maassluisse burgemeester Edo Haan, zeiden dat ze zich gaan inzetten om dit waardevolle Midden-Delfland meer bekendheid te geven.

Meer berichten