Foto: Foto:

Huren met nog meer plezier

Een bekende zanger uit de hoofdstad van Nederland zong het in 1989 al in zijn refrein, `Een eigen huis, een plek onder de zon.´ Het is echter ook vandaag de dag lang niet voor iedereen financieel mogelijk om een huis te kopen. Dat geldt zeker voor starters op de woningmarkt.
Er zijn de nodige voorwaarden waar aan dient te worden voldaan om in aanmerking te kunnen komen voor een betaalbare hypotheek. Huurt u een woning van een particuliere verhuurder ? Dan kan het zomaar zijn dat u maandelijks een te hoge huurprijs betaalt. Ook kan er sprake zijn van onderhoudsklachten die niet (goed) worden opgelost. Als sociale advocaat kom ik dit in de praktijk van alledag regelmatig tegen. Uit vrij recent onderzoek is gebleken dat een huurder van een particuliere huisbaas gemiddeld EUR 140,- per maand teveel betaalt. Het kan zomaar zijn dat ook u recht heeft op huurverlaging.

Na een eerder succesvol uitgevoerde proef met het Huurteam tussen 2014 en 2016 in Schiedam-Oost, biedt de gemeente Schiedam sinds begin 2018 al haar inwoners gratis de mogelijkheid om hun woonsituatie te laten controleren op misstanden. Het kan gaan over doorberekende te hoge huurprijzen, achterstallig onderhoud, onjuist afgerekende servicekosten en ongeldige bepalingen in het huurcontract.
Het Huurteam komt dan bij u thuis langs om de situatie te bespreken. Voor zover nodig, vindt er een opname van de woning plaats en wordt de bijbehorende maximale huurprijs van uw woning berekend. Op verzoek van de huurder kan het Huurteam de verhuurder benaderen om de geconstateerde misstanden te corrigeren.
Wanneer dat niet tot een oplossing leidt, dan kan het Huurteam vervolgens namens u een procedure bij de Huurcommissie starten en dit gehele traject voor u verzorgen. Dit gebeurt, behalve een bescheiden bedrag aan legeskosten van EUR 25,- per verzoekschrift, op basis van no cure no pay. Maar al te vaak leidt een dergelijke procedure, bijvoorbeeld het laten toetsen van de overeengekomen huurprijs binnen 6 maanden na begindatum huurovereenkomst, tot een huurprijsverlaging met terugwerkende kracht. In dat geval komt slechts een klein gedeelte van de financiële opbrengst toe aan het Huurteam.
Wilt u ook graag met (nog meer) plezier huren, zodat u zich voortaan kan richten op veel leukere dingen in het leven in plaats van dat u geconfronteerd wordt met te hoge huurprijzen of andere problemen met de woning ? Neem als huurder van een particuliere verhuurder binnenkort dan contact op met het Huurteam Schiedam via telefoonnummer 010-2142799 of e-mailadres info@huurteaminuwstad.nl. Vrijblijvend vragen of zij concreet ook iets voor u kan betekenen, staat in ieder geval altijd vrij. Het kost niet veel tijd en kan u het nodige opleveren.

Reacties? hardam@mhz-advocaten.nl

Meer berichten