De CGK heeft voorafgaande aan de sluiting van de Hoeksteenkerk een stichting opgericht, 'Hart voor Schiedam'. De stichting zal zich richten op missionair-diaconaal werk in de stad. 
De CGK heeft voorafgaande aan de sluiting van de Hoeksteenkerk een stichting opgericht, 'Hart voor Schiedam'. De stichting zal zich richten op missionair-diaconaal werk in de stad. 

Laatste psalm heeft geklonken aan de Warande

D & S Vastgoed heeft de sleutels gekregen van de Hoeksteenkerk aan de Warande 185. De Schiedamse vastgoedontwikkelaar gaat er wooneenheden creëren. Dat is tot blijdschap van veel omwonenden die weliswaar met de gereformeerde kerk niks hadden, maar wel het gebouw koesteren.

Door Kor Kegel (m.m.v Roger Pluijm)

Schiedam/Vlaardingen – Donderdag hield de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) haar laatste eredienst met het zingen van psalm 89, terwijl dominee Cornelis Jan Droger plechtig de Kanselbijbel sloot. "Aangrijpend." De CGK heeft in Schiedam 124 jaar bestaan en Droger was er sinds 2000 consulent. Per 31 december is de gemeente opgeheven. Psalm 89 klonk ook in de Eben Haëzerkerk in de Vlaardingse Oostwijk, waar de Schiedamse gereformeerden (dertien 'broeders' en zesentwintig 'zusters') nu welkom zijn.

Droger: "Er gaat in deze dienst heel veel door ons allen heen." De kerk aan de Warande werd in 1923 in gebruik genomen. Pas in 1973 werd het, op voorstel van een gemeentelid, de Hoeksteenkerk, een naam die in smeedijzeren letters boven de ingang kwam. Droger sprak de wens uit dat D & S de smeedijzeren naam op een of andere manier voor het gebouw behoudt.

Botsing

Sluiting vwas onvermijdelijk. De CGK, in 1894 afgesplitst van de Nederlands Hervormde Kerk, telde in Schiedam in de tijd van dominee Adriaan Zwiep liefst vierhonderd leden. Daar was nog maar tien procent van over. De terugloop had niet alleen te maken met de ontkerkelijking, maar ook met het vertrek van jonge gelovigen naar andere contreien en met rechtzinnigheid. De CGK stond ondanks enige stijfheid open voor samenwerking met de Gereformeerde Bondsevangelisatie in de Plantagekerk. Er werd zelfs aan fusie gedacht.

Maar toen 'de Plantage' toetrad tot de Hersteld Hervormde Kerk, vonden ze in de Hoeksteenkerk dat er te veel afstand werd genomen van de Leer. De botsing tussen 'rekkelijken' en 'preciezen' leidde tot het afblazen van de fusie. In de sobere Hoeksteenkerk werd gelezen uit de Statenvertaling van de Bijbel, die strikt letterlijk wordt genomen. De psalmen werden nogal 'opgezegd' gezongen.

Naar Vlaardingen

In Vlaardingen, met een relatief grote kerkgemeenschap met gezinnen en kinderen en dus een andere dynamiek, komen de gereformeerden uit Schiedam en Rotterdam-West Droger weer tegen. Hij was niet de 'eigen' dominee van de Hoeksteenkerk. Dat kon de kleine gemeente niet betalen. De 'Hoeksteen' viel voor de zondagse eredienst terug op de gepensioneerde dominee Johan Schoonderwoerd en soms een gastpredikant. De 67-jarige emeritus predikant kwam twee jaar geleden in Schiedam wonen. "Het opheffen van de gemeente is pijnlijk,'' zegt hij. "Maar er was geen andere mogelijkheid.''

Zaterdag was de Hoeksteenkerk voor het laatst open. Er was een verkoop van boeken, bijbels, psalmboeken, servies en collectezakken. Het schilderij van de kerk was al voorbestemd voor het Gemeentearchief. Vlaardingse afgevaardigden bekeken en bespeelden het Pelgrim-orgel om te oordelen of het – eventueel gedeeltelijk – naar de Eben Haëzerkerk kan.

Orgeltalent

Een jong orgeltalent uit Vlaardingen speelde met verve psalm 116 op 'hele noten' en ook dominee Droger speelde er nog op. Maar koster E.Th. Stam wees erop dat D & S het gebouw met het orgel inbegrepen gekocht heeft, dus verplaatsing kan niet zomaar. Wel verhuizen psalmborden, het doopvont, de letters Alpha en Omega en zeven domineesportretten mee naar Vlaardingen.

Meer berichten