Foto:

VerkeersveiligheidsBox maakt de straat veiliger

De meeste woonstraten zijn zo ingericht dat auto's er niet sneller dan 30 km/uur mogen rijden. Toch rijden sommigen sneller en wordt het onveilig. De gemeente doet al veel om straten zo veilig mogelijk te maken, maar kan hulp van bewoners goed gebruiken. Wethouder Ooijevaar overhandigde 5 december de eerste VerkeersveiligheidsBox aan Nel van Oudenaarde, Inge van Dun en Aad Hoogstad uit Oost. Hierin allerlei middelen om aandacht te vragen voor veilig verkeer.

Schiedam - Auto's die te snel rijden zijn een ergernis van veel Schiedammers. De VerkeersveiligheidsBox geeft bewoners middelen om weggebruikers erop te wijzen dat ze veilig moeten rijden; hard rijden is levensgevaarlijk en dat kan ongelukken veroorzaken. Bij maximaal 30 km/uur kunnen automobilisten op tijd reageren op kinderen, ouderen, fietsers en voetgangers. De VerkeersveiligheidsBox bevat flyers, posters, kliko-stickers, een speciaal ontworpen draagtas en bedrukte hesjes.

De box is beschikbaar voor mensen die wonen in een 30 km-straat en zich willen inzetten voor een verkeersveiliger buurt. Wie in zijn of haar eigen buurt aan de slag wil met de VerkeersveiligheidsBox, kan er een box aanvragen door een e-mail te sturen naar verkeersveiligheid@schiedam.nl.

Meer berichten