Foto: Foto:

Surprises

Het heerlijk avondje is gekomen. In veel gezinnen met kleine kinderen wordt gezellig Sinterklaas gevierd, vaak met gedichten en surprises. Geniet ervan, voor zover financieel mogelijk uiteraard. Het feest is o.a. gebaseerd op de gulle bisschop Nicolaas van Myra die leefde in het jaar 300. Hij stond er om bekend dat hij arme jongeren hielp. Nikolaas zorgde bijvoorbeeld voor het gooien van geld in huizen waar meisjes woonden die zich geen bruidsschat konden veroorloven. Het strooien met snoep en kruidnoten is hiervoor in de plaats gekomen.
In Nederland hebben we minister Sander Dekker die zich specifiek bezig houdt met het onderwerp rechtsbescherming. Daarvan zouden we mogen denken dat er daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan het waar nodig kunnen blijven inroepen van de rechten als arme en kwetsbare burger. In de praktijk komt het helaas neer op een wolf in schaapskleren, terwijl men zich anders en als de goedheiligman Sinterklaas voordoet. Met de fors ingrijpende plannen voor de sociale rechtshulp worden op korte of langere termijn de gewone man en vrouw in de straat benadeeld en krijgen een paar duizend advocaten hard de roe. Iemand met weinig of geen geld kan en mag straks volgens de minister alleen nog maar in strafrecht- en vreemdelingenrechtkwesties aankloppen bij een advocaat voor hulp en ondersteuning.
Wanneer zich een serieus probleem voordoet op een ander gebied, zoals bijvoorbeeld een echtscheiding of een verhuurder die de huur opzegt, dan moet dezelfde burger dat maar zelf oplossen of samen met niet-juridische instellingen.
Er is niets op tegen om eerst te bekijken of een probleem ook op een andere manier kan worden opgelost, maar de toegang tot een advocaat (vrijwel) definitief ontzeggen, dat gaat echt te ver. Het komt de minister prima uit dat de advocatuur als beroepsgroep verdeeld is en een onsamenhangend geheel vormt, maar dit kan en mag echt niet gebeuren. Met deze slechte surprise is niemand gebaat. Hopelijk gaat het in de zak mee terug naar Spanje!
 

Reacties? hardam@mhz-advocaten.nl

Meer berichten