Foto:

Aad van Lingen, aimabel politicus en ondernemer

door Kor Kegel

Hij had aan de Nieuw-Mathenesserstraat maar een kleine directiekamer, je kon er naast de archiefmappen net met twee mensen aan een bureau zitten, maar met groot gevoel voor zelfspot had Aad van Lingen op de entreedeur een bordje opgehangen: VIP-room.

Schiedam - Very important people…nee, zo beschouwde Aad van Lingen zichzelf niet. Hij deed bezield zijn werk als directeur van het internationale transportbedrijf Kleinekoort, Poot & Baade, en zette zich daarnaast hartstochtelijk in voor de samenleving. Dat deed hij op verschillende manieren. Als bestuurslid van carnavalsvereniging De Rietzeilers. Als enthousiast lid van Excelsior '20 (al sinds 1940). Als penningmeester van de Singelkerk, tientallen jaren lang.
En hij was werkvoorzitter voor de restauratie van de Singelkerk, waartoe het parochiebestuur onder de bezielende leiding van pastoor mgr. Vismans besloten had. Nog voordat de restauratie voltooid was, verhief paus Johannes-Paulus II de kerk tot basiliek. De Singelkerk werd in juni 1990 de Liduina Basiliek, genoemd naar de heilige maagd van Schiedam.

Tussen al dat vrijwilligerswerk door zat Aad van Lingen ook nog in de Schiedamse gemeenteraad. Daar kwam hij in 1978 in, voor de Katholieke Volkspartij (KVP). Er was al een interconfessionele samenwerking gaande en toen de KVP, de ARP en de CHU in 1980 het CDA vormden, vertegenwoordigde hij de fusiepartij tot 1990 als gemeenteraadslid. Hij maakte er geen geheim van wethoudersambities te hebben en in september 1982 leek het even zo ver, toen hij door de gemeenteraad tot wethouder werd benoemd, samen met partijgenoot Jaap van Katwijk en VVD'ers Cor van Tilborg en Luub Hafkamp. Maar een dag later werd wel duidelijk dat een minderheidscollege van CDA en VVD geen lang leven beschoren zou zijn en Van Katwijk en Van Lingen aanvaardden hun benoeming niet.

Financieel brein

Aad van Lingen was qua financiën het enige brein van het Schiedamse CDA en dat vloeide voort uit zijn ervaringen in de transportsector. Later kon de parochie van Onze Lieve Vrouwen Rozenkrans daar dankbaar gebruik van maken en het is mede aan Aad van Lingen toe te schrijven dat de Liduina Basiliek er kwam.

Eucharistieviering

Geboren in Schiedam op maandag 12 december 1927 en opgegroeid in een rooms-katholiek gezin met negen kinderen, kwam Aad van Lingen op zaterdag 17 november te overlijden, op bijna 91-jarige leeftijd.
Aad was weduwnaar van Annie Bokhorst. Later trouwde hij met Riet Geurtz. Hij had acht kinderen, van wie er twee zijn overleden. Hij kreeg 23 kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen.
De eucharistieviering is zaterdagochtend om kwart voor tien in de Liduina Basiliek. De afscheidsplechtigheid is om kwart voor twaalf op de Beukenhof.

Meer berichten