Foto:

Dominee Verwaal speelde in op 'n vernieuwend Schiedam

door Kor Kegel

Op de officieuze natuurbegraafplaats Westerwolde in het Veluwse dorp Assel (Hoog Soeren) is vorige week dinsdag dominee Ernst Verwaal ter aarde besteld in letterlijk een familiekring. De voormalige predikant te Schiedam overleed op vrijdag 2 november op 84-jarige leeftijd in Zeist, rustig en bijgestaan door zijn vrouw en verwanten.

Schiedam - Hij was al lang uit Schiedam weg, maar in de protestantse gemeente herinnert men ds. Verwaal als een vernieuwer in de woelige jaren zestig en zeventig waarin de hele samenleving aan vernieuwing toe was. De dominee verstond zijn tijd. Kenmerkend was zijn plan 'Kerk en Industrie' waarmee hij de gastarbeiders verwelkomde en meteen op dialoog aanstuurde. Hij werd in 1934 geboren in Dordrecht en groeide op in een hervormd gezin, dat hem inspireerde godgeleerdheid te studeren in Utrecht. In 1957 huwde Ernst met Ans Verspuij; ze kregen drie zonen. In 1960 werd hij predikant in Lith en Ooijen, waar hij zeven jaar later beroepen werd naar Schiedam. In 1964 waren de eerste flats van Groenoord-Zuid opgeleverd, aan de Valeriusstraat. De aanleg van rijksweg A20 was in volle gang en de Beneluxtunnel was in aanbouw. Voor zo ver de nieuwe Groenoorders hervormd waren, kerkten ze in de Dorpskerk of in De Rank. Naarmate de wijk groeide, ontstond een duidelijke behoefte aan kerkelijke uitbreiding – en aan een tweede dominee. Dat werd Ernst Verwaal, predikant in het land van Maas en Waal. Van Brabant naar Schiedam: ,,Dominee, waar gaat u aan beginnen?'' klonk het, toen de 33-jarige predikant het beroep had aangenomen. Schiedam-Groenoord (officieel: de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland) bood Verwaal het vooruitzicht een stadswijk met drieduizend hervormden te mogen bedienen.

Ernst en zijn vrouw Ans woonden aanvankelijk op het Albert van Raalteplein. Vanuit hun keuken hadden ze zicht op de zojuist gebouwde (rooms-katholieke) Sint Martinuskerk aan de Willem Andriessenlaan. Dominee Verwaal had uitstekende contacten met 'bouwpastoor' Mattheus Wuijster en zo gebeurde het dat de hervormden er mochten kerken tussen twee missen in. Verwaals visie op de kerk was die van de dialoog, hij kon goed preken, maar was ook voorstander mensen zelf het woord te geven. Ernst en Ans verhuisden van het Albert van Raalteplein naar de Zwaluwlaan, waar later zijn opvolger ds. Pier Magré ging wonen.Op zondag 30 april 1972 nam de hervormde gemeente Kethel en Spaland afscheid van de aimabele predikant. Hij was beroepen naar Zeist, waar westelijk de woonwijk Nijenheim verrees. Hier kwam hij binnen met een Bijbelse interpretatie op het brengen van levensvreugde. Met die visie nam hij er in 1979 afscheid. Zijn volgende en laatste gemeente werd Oosterbeek, tot 1987, het jaar waarin hij in Utrecht promoveerde op het proefschrift 'Ruh al-kudus'. Ernst Verwaal sloot zijn loopbaan af als bijzondere predikant voor het middelbaar beroepsonderwijs. In 1994 ging hij met emeritaat.

Meer berichten