Foto: Jeroen Arians

DNA databank

Als je slachtoffer bent van een misdrijf, of nabestaande, wil je niets liever dan dat de dader zo snel mogelijk wordt opgespoord. Gelukkig hebben we steeds betere technieken om daders te vinden, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar DNA.

Helaas komt het regelmatig voor dat daders opnieuw de fout ingaan. Die misdrijven kunnen mogelijk eerder worden opgelost als wij het DNA van alle daders van zeden-, of geweldsmisdrijven, opslaan in een databank. Die afspraak is ook gemaakt, maar helaas is de databank nog niet compleet. Dit wil ik verbeterd zien, omdat een up-to-date databank kan bijdragen aan het vinden van daders.

De databank moet snel worden aangevuld

Ik heb de minister gevraagd ervoor te zorgen dat de databank wordt aangevuld en de klaarblijkelijke achterstand weg wordt gewerkt.

Ook wil ik dat DNA direct wordt afgenomen als een verdachte van een ernstig strafbaar feit wordt opgepakt. Als iemand niet veroordeeld wordt, kan het DNA altijd nog vernietigd worden. Is hij of zij wel schuldig, dan zit het DNA profiel in de databank. Ik blijf de minister hier op aanspreken. Want we moeten er alles aan blijven doen om zoveel mogelijk misdrijven op te lossen en de daders achter de tralies te krijgen.

Foort van Oosten

Foort van Oosten is Tweede Kamerlid voor de VVD en woonachtig in Schiedam, de stad waar hij ooit wethouder was.

Meer berichten