De groepsexpositie wordt in vier zalen van het Stedelijk Museum gehouden van 6 tot en met 9 september.
De groepsexpositie wordt in vier zalen van het Stedelijk Museum gehouden van 6 tot en met 9 september. (Foto: Darryll Atema)

Open Ateliers nu samen op één plek

Uitgenodigd worden om met je werk in het museum te exposeren: het overkomt alle kunstenaars die in Schiedam wonen en werken. Ze mogen ook nog een collega van buiten Schiedam inviteren. En ze hebben het nog aan zichzelf te danken ook! Open Expo is namelijk te beschouwen als een voortzetting van de Open Ateliers, die al sinds de jaren negentig zowat jaarlijks plaatsvonden, op initiatief van de kunstenaars en met medewerking van de gemeente Schiedam.

Door Kor Kegel

Schiedam - De kunstenaars stelden elk jaar hun atelier open voor het publiek, dat kunstwerken met een leuke korting kon aankopen – en zonder tussenkomst van een galeriehouder. Lange tijd heeft Frits Kloppers de organisatie van de Open Ateliers verzorgd; later werd Julia Snikkers erbij betrokken om het breder op te zetten.

,,Het was voor veel kunstenaars een belangrijke verkoopmogelijkheid,'' zegt Julia. ,,Natuurlijk verkopen sommige kunstenaars ook wel via andere kanalen, maar bij de Open Ateliers kon je op de werkplek van de kunstenaar kennismaken met het werk. Bovendien koop je direct van de kunstenaar; er zit niet de keuze van een tentoonstellingmaker tussen.''

Er ontstond echter een trend dat belangstellenden zich vooral richtten op kunstenaars die hun atelier in Schiedam-Centrum hadden. Kunstenaars in andere wijken merkten dat ze minder in de loop lagen. Omdat de Open Ateliers samenvielen met Open Monumentendag, was niet al het publiek even geïnteresseerd in beeldende kunst, soms meer in het gebouw waar een atelier zich bevond. De verkoop van kunstwerken liep dus ook terug.

Bij Cilia Batenburg werd de vraag neergelegd om een ander concept te ontwikkelen. Zij is zelfstandig ondernemer en doet projecten voor onder meer het Stedelijk Museum Schiedam, de gemeente Schiedam en de KetelFactory.

,,Ik heb met zo veel mogelijk kunstenaars koffie gedronken om te inventariseren waar hun gedachten naar uit gingen. Kunstenaars ontwikkelen zich steeds meer tot cultureel ondernemer en ze hebben zo hun eigen ideeën. Ik heb ook onderzocht of we daarbij het gemeentelijk budget voor de Schiedamse kunstenaars zo goed mogelijk konden aanwenden,'' zegt Cilia.

Het leidde vorig jaar tot de Open Expo Kunstroute, eigenlijk een doorontwikkeling van Open Ateliers en Open Schiedam. Dit jaar ontstond het idee om de kunstwerken niet meer op verspreide locaties te laten zien, maar geclusterd – en wat is daarvoor een betere plek dan het Stedelijk Museum Schiedam?

Directeur Deirdre Carasso bood vier zalen aan. Zij zet in op een goed contact met de Schiedammers, het museum moet een gasthuis zijn. ,,Het zou wel eens in een duidelijke behoefte kunnen voorzien,'' zegt Cilia Batenburg, ,,want gemeenschapszin in de kunstwereld is geen vanzelfsprekendheid meer, ondanks (groeps)exposities van Stichting KunstWerkt. Mogelijk zorgt Open Expo voor een bindende factor tussen kunstenaars van verschillende disciplines.''

Meer berichten