Foto: Foto:

Schikken of snikken

Vandaag de dag is het zinvol om eerst goed na te denken alvorens een gerechtelijke
procedure op te (laten) starten of het er op aan te laten komen. Een dossier kan op voorhand sterk of zwak lijken. Toch spelen er daarnaast allerlei andere factoren een rol die ieder afzonderlijk van invloed zijn op de uitkomst. Eén daarvan is bijvoorbeeld de soepele of starre opstelling van partijen en hun gemachtigden.
Verder ligt het er ook aan welke rechter de zaak in behandeling krijgt. Sinds 2002 geldt als uitgangspunt dat partijen en hun eventuele gemachtigden na inhoudelijk verweer al vrij snel uitgenodigd worden om te komen in het gerechtsgebouw. Dat is fijn en welkom. Het zou nog mooier zijn wanneer de rechter tevoren concreet aangeeft op welke onderdelen er nadere informatie wordt verlangd.
Daar is helaas vrijwel nooit sprake van. Het is veel eerder bijna net een loterij hoe een zitting zal verlopen. Klanten goed voorbereiden op wat komen gaat is vrij lastig. Hoe het er aan toe gaat, verschilt per behandelend rechter. Dat kan soms positief soms negatief uitpakken, afhankelijk van welke specifieke discussie zich tussen partijen voordoet. De ene rechter houdt zogezegd de kaken stijf op elkaar en laat niets blijken over zijn/haar voorlopige oordeel. Een andere rechter heeft daar juist geen enkele moeite mee, wat veruit mijn voorkeur heeft. Ook komt het voor dat een rechter er een gewoonte van lijkt te maken om één of beide partijen (en gemachtigden) het vuur aan de schenen te leggen en toch vooral maar te schikken. Dat kan een vervelende sfeer laten ontstaan of een situatie van plaatsvervangende schaamte opleveren. Zelfs maakte ik mee dat een rechter tijdens een verhitte zitting tegen mijn klant zei "ik heb uw naam voor deze zitting even gegoogled en ik zou uw knopen maar tellen". Gelukkig was mijn klant hier niet van onder de indruk en hoefde hij niet te snikken. Zo zien we maar, rechters zijn en blijven mensen, dat is maar goed ook. Het werk in en buiten de rechtszaal blijft mede hierdoor boeiend genoeg!
Reacties ? hardam@mhz-advocaten.nl

Meer berichten