De samenwerkingspartners proosten op de toegezegde 1,4 miljoen door het Regionaal Investeringsfonds.
De samenwerkingspartners proosten op de toegezegde 1,4 miljoen door het Regionaal Investeringsfonds. (Foto: Lentiz Onderwijsgroep)

1,4 miljoen euro beschikbaar voor realiseren Food Innovation Academy

Regio - Minister Van Engelshoven maakte 23 mei 2018 bekend dat de Lentiz onderwijsgroep, en bedrijven uit de levensmiddelensector waarmee zij samenwerken, 1,4 miljoen euro krijgen uit het Regionaal Investeringsfonds mbo voor het het Kennis- en Innovatiecentrum Food Innovation Academy.

De Food Innovation Academy is het Kennis- en Innovatiecentrum van de levensmiddelenindustrie in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Deze samenwerking van bedrijven uit de levensmiddelenindustrie, het onderwijs en de overheid gaat het innovatielaboratorium in Vlaardingen verder ontwikkelen. Studenten en werkenden krijgen er onderwijs, doen er onderzoek of kunnen er bij bedrijven aan de slag. Op die manier willen ze innovaties leveren aan de levensmiddelenindustrie.

Pand Industrieweg

Al vanaf 2014 zijn mbo-opleidingen voor de levensmiddelenindustrie gestart met steun van de gemeente Vlaardingen. Aan de Industrieweg 9 in Vlaardingen is daarvoor een pand gekocht en verbouwd. Dit initiatief wordt nu verder uitgebouwd tot een 'state-of-the-art-meetingpoint' waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen investeren, innoveren, creëren en inspireren. Door deze samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven kunnen er op korte termijn afgestudeerde jonge mensen aan de slag die optimaal gekwalificeerd zijn voor de arbeidsmarkt en daarmee de betrokken bedrijven de gelegenheid bieden ook in de toekomst hun positie verder te versterken.

Samenwerkende bedrijven

De samenwerkende bedrijven zijn niet de minsten. Op de lijst staan Avandis, Cérélia, Coolfresh, Eurocaps, Farm Frites, FNLI, Friesland Campina, Giraffe Coffee, De Graafstroom, Groen Agro Control, Inholland Delft, De Koning Vlees, Meneba, Menken Orlando, Olympic Food Group, Solina, Swartberg, Tuinderij Vers, Unilever en Verstegen Spices & Sauces. Samen brachten ze al 3,1 miljoen euro bijeen en het regionaal investeringsfonds doet daar dus nu nog eens 1,4 miljoen euro bij.

Regionaal Investeringsfonds

Via het Regionaal Investeringsfonds doen bedrijfsleven, onderwijs en overheid investeringen in samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven. Doel van het Regionaal Investeringsfonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met hedendaagse technieken en methoden.

Meer berichten