Foto: rita van der eijk-lamein

Aftrap voor het 'Wereldkleed voor Vrede'

Schiedam - Op 20 maart, tijdens de afsluiting van The Day of Happiness, is op Lyceum Schravenlant de aftrap gegeven van het 'Wereldkleed voor Vrede'.

Die dag hebben leerlingen van klas 3 een zoektocht gemaakt naar meer geluk en minder racisme en discriminatie. Zij hebben in totaal 7 geloofsgebouwen in Schiedam bezocht en daarover een presentatie gemaakt.

Een mooie dag was het, waarin gezocht werd naar een stukje vrede. Maria Snoek vertelde de leerlingen via een videoboodschap, dat de kern van alle religies liefde is en liefde hebben we nodig om vrede te bereiken. De leerlingen luisterden aandachtig. Ze vonden, dat deze dag een ideaal moment was om de aftrap voor het Wereldkleed voor Vrede te geven. Karin de Vries, docent op Lyceum Schravenlant, plakte de eerste dop op het gele paneel. Het begin is er.

Met elkaar worden alle panelen met het thema vrede bewerkt, waarbij de kleuren van de regenboog centraal staan als symbool van het gegeven dat iedereen gelijkwaardig is. Op Lyceum Schravenlant worden het lichtblauwe en gele paneel bewerkt; op basisschool De Taaltuin starten ze 10 april met het paarse en groene paneel.

In de Grote Kerk wordt na de viering op zondag 27 mei een begin gemaakt met het rode paneel, waarop een vredesduif wordt afgebeeld; daarna volgen de Dorpskerk en de Ark.

Tijdens een schilderworkshop wordt onder leiding van Juan Heinsohn van Vluchtelingenwerk het volgende paneel gemaakt. Wie daaraan mee wil doen, moet het even laten weten aan Wendy Donkers of Rita van der Eijk.

Het maken van een wereldkleed voor vrede wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Schiedam, Het fonds Schiedam Vlaardingen, alsmede het Haella fonds.

Meer berichten