Wethouder Alexander van Steenderen: "Ik wil alle Schiedammers feliciteren met deze mooie prestatie." (Foto: Darryll Atema).
Wethouder Alexander van Steenderen: "Ik wil alle Schiedammers feliciteren met deze mooie prestatie." (Foto: Darryll Atema).

Steeds minder restafval in Schiedam

Schiedam - Schiedam formuleerde in 2017 een ambitieus doel: de 259 kilo restafval per persoon per jaar terugbrengen naar 160 kilo in 2020. Reden: het milieu minder belasten.

Nu, een jaar later, tonen de cijfers de eerste resutaten. "De eerste stappen zijn gezet en die hebben geleid tot een resultaat om trots op te zijn," aldus wethouder Van Steenderen. "De hoeveelheid restafval per persoon is gedaald naar 214 kilo per jaar. Ik wil alle Schiedammers feliciteren met deze mooie prestatie."
Het afgelopen jaar toonden Schiedammers gemotiveerd te zijn het milieu te sparen. Jong en oud deed mee met projecten als 100-100-100 en Afval the Game. Bewoners startten daarnaast steeds vaker zelf initiatieven om afval scheiden en afval minderen in hun eigen wijk te bevorderen. Ook nam de hoeveelheid afval die gescheiden werd ingeleverd, toe. Alle inzet werpt zijn vruchten af: er is ten opzichte van vorig jaar gemiddeld per Schiedammer 45 kilo minder restafval op de afvalberg terechtgekomen. De wethouder is blij met de grote betrokkenheid en geeft aan dat het best bijzonder is dat er nu al zo'n sprong is gemaakt: "Het is een opvallend resultaat, zeker omdat we zien dat door de economische groei in veel gemeentes het aantal kilo's restafval stijgt. In Schiedam is dat precies andersom. Die daling komt behalve door de enorme inzet van bewoners ook door nieuwe afvalverwerkingstechnieken en inspanningen van de gemeente."
Verschillende initiatieven van bewoners werden door de gemeente beloond. Zo werden er op verzoek van bewoners gfe-containers geplaatst bij flat Maaszicht, de Zwaluwflat en aan het Bachplein. Inmiddels zijn de eerste afval-initiatieven voor dit jaar al opgestart.
Zo wordt in navolging van een succesvolle proef met gfe-containers in West, eenzelfde proef gestart in Centrum. Ook opent op 10 maart de Recyclewinkel Nieuwland haar deuren, een service- en afvalinzamelpunt in de stad. Wie ideeën heeft over hoe in Schiedam de hoeveelheid afval te verminderen, kan een e-mail sturen naar contact@schiedam.nl onder vermelding van 'Afval the Challenge'.

Meer berichten

Shopbox