Foto: Bob van der Vlist

Vrijwilligers van Home-Start+ halen druk van ketel bij ouder en kind

Vanaf 1 januari is Home-Start+ een aanvulling op het succesvolle Home-Start dat sinds 1 juli 2015 vele gezinnen een steuntje in de rug heeft geboden. Home-Start richt zich op gezinnen waarbij een van de kinderen jonger is dan 7 jaar. Vrijwilligers van Home-Start+ bieden opvoedingsondersteuning aan gezinnen met kinderen van 7 tot en met 14 jaar. Uit toenemende vraag blijkt dat er behoefte is aan deze vorm van ondersteuning bij deze doelgroep in Schiedam. Het doel van beide projecten is het ondersteunen van ouders bij de opvoeding van hun kinderen en/of het vormgeven aan hun gezinsleven. Home-Start leidt tot verbetering van het welzijn van zowel ouders als kinderen en daarmee worden ernstige problemen voor opgroeiende kinderen voorkomen.

Net als bij Home-Start komt een vrijwilliger één keer per week gemiddeld drie uur en heeft tijd om te luisteren, kan wat extra aandacht voor de kinderen hebben en een handje meehelpen met praktische zaken. De vrijwilligers werken vraaggericht: ouders geven zelf aan waar de behoefte ligt in hun gezin. Het doel van de ondersteuning is om rust en ruimte te creëren door de druk van de ketel te halen. Hierdoor komen oplossingen in zicht.

Met de steun van vrijwilligers wordt er vaak een negatieve spiraal doorbroken en komt er weer lucht en ruimte voor gezelligheid in het gezin. Ouders en kinderen voelen zich prettiger en gaan positiever met elkaar om.

Alle vrijwilligers van Home-Start+ hebben opvoedervaring en volgen een voorbereidingstraining. De vrijwilligers worden begeleid en ondersteund door een coördinator. Vrijwilligers zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Wie ondersteuning of informatie wil, of zich wil aanmelden als vrijwilliger bij Humanitas Home-Start+ Schiedam, kan dit doen door een mail te sturen aan avangennip@stichtinghumanitas.nl. Je kunt ook kijken op www.home-start.nl. Klik dan door naar locatie Schiedam. Bellen kan natuurlijk ook naar nummer 06-22786824. Home-Start en Home-Start+ kunnen altijd versterking van het huidige team gebruiken om zo aan de vraag te voldoen voor ondersteuning van Schiedamse gezinnen.

Meer berichten