Elke dag een vraag: Winkelstraatmanagement ook in buurtwinkelcentra

Door Kor Kegel

SCHIEDAM – Als de winkeliersverenigingen in Schiedam dat wensen, zal de nieuwe
gemeenteraad ze zeker ondersteunen met de inzet van een winkelstraatmanager
en/of met andere middelen. Dat kan worden afgeleid uit de antwoorden van de
lijsttrekkers op de vraag of ze uitbreiding van winkelstraatmanagement voorstaan. De
meeste lijsttrekkers zijn voorstander. Alleen LOS-lijsttrekker Andreas Rose is
uitgesproken tegen.
De vierde vraag in het project 'Elke dag een vraag' werd ingeleid met de volgende
toelichting.

Toelichting bij de vraag:
De gemeenteraad heeft in de afgelopen vier jaar moties aangenomen om enkele
winkeliersverenigingen te ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage en de inzet van
winkelstraatmanagement. De winkeliersverenigingen zijn daar blij mee en misschien
is de Mgr. Nolenslaan wel het beste voorbeeld hoe een winkelstraat zich daardoor
positief in beeld kan brengen.

De vraag:
Bent u er voorstander van om in de komende raadsperiode de
winkeliersverenigingen te blijven ondersteunen en het winkelstraatmanagement uit te
breiden naar buurtwinkelcentra?

De antwoorden:
Marcel Bregman, Democraten '66 (D66):
D66 heeft zich in de afgelopen jaren meerdere malen, inderdaad ook via moties,
sterk gemaakt voor de positie van de winkelstraatmanager. Niet alleen voor de
Nolenslaan, maar ook voor andere plaatsen in Schiedam.
De Nolenslaan is inderdaad een goed voorbeeld van het resultaat dat een
winkelstraatmanager kan boeken. Door het cement te zijn tussen diverse
ondernemers, door hen te ondersteunen bij (gezamenlijke) acties en door het
onderhouden van contacten met de gemeente.
D66 wil ook in de komende jaren door met winkelstraatmanagers. Dit staat ook in ons
verkiezingsprogramma. Niet alleen op de Nolenslaan. Waar ondernemers de
behoefte hebben aan ondersteuning in deze vorm, is wat ons betreft de inzet van
een winkelstraatmanager zeker een optie.
 
Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):
De PvdA Schiedam is voorstander van het voortzetten van ondersteuning van voor
de stad, wijken en buurten belangrijke winkelcentra. Dat zou kunnen via winkelstraatmanagement, het is echter ook denkbaar dat in overleg met de
ondernemers wordt gekozen voor een ander middel.
We willen de winkelfunctie in het centrum verder concentreren in Broersvest,
Broersveld, Lange Kerkstraat, Hoogstraat en Dam en winkelstraten direct buiten de
binnenstad afstoten. Dit moet het centrum, en met name de Hoogstraat ten goede
komen. Voor andere Schiedamse winkelcentra zoals Hof van Spaland, Groenelaan,
Nolenslaan en De Ketel zoeken we naar ondersteuning op maat.

Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):
Winkelgebieden moeten toekomstvast worden gemaakt vanwege de opkomst van
internetwinkels. De inzet om via meer evenementen, horeca, promotie en andere
publieke voorzieningen deze gebieden te versterken, moet worden doorgezet. Het
stimuleren van vitale winkeliers/ondernemersverenigingen past daarbij, bijvoorbeeld
door het creëren van bedrijfsinvesteringszones. Of een winkelstraatmanager daarbij
helpt, moet door de ondernemers zelf worden afgewogen. (Net als de afgelopen vier
jaar, want de genoemde moties en resultaten zijn ons totaal onbekend.)

Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):
Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en
aantrekkelijke omgeving. De VVD is daarom voorstander van het ondersteunen van
winkeliersverenigingen. Dat kan bijvoorbeeld door een winkelstraatmanager of
door het instellen van een economische investeringszone in de vorm van een BIZ.
Uitbreiding van winkelstraatmanagement is voor de VVD bespreekbaar.

Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):
Ja, het AOV is hier zeker een voorstander van. Uitbreiding van het
winkelstraatmanagement is prima, wel alleen in samenspraak met
winkeliersverenigingen. Dit budget kan door de winkeliersvereniging gebruikt worden
voor bijvoorbeeld openbare toiletten in winkelcentra, zitjes voor ouderen, bevorderen
van de veiligheid of een winkelstraatmanager.
Winkeliers promoten het aanzien van de stad en zijn belangrijk voor de
werkgelegenheid en de leefbaarheid van onze stad. Door hun activiteiten helpen ze
mee om een einde te maken aan de leegloop van onze stad.
Buurtwinkelcentra zijn net zo belangrijk voor bewoners als winkelstraten met een
winkeliersvereniging, dus deze moeten ook in aanmerking kunnen komen voor
ondersteuning.
Het AOV is wel voorstander van één centraal management voor de hele stad en zou
graag zien dat er een ambassadeur voor de stad aangesteld wordt. Voor alles geldt
wel, dat resultaten regelmatig teruggekoppeld worden naar de gemeenteraad, zodat
wij mee kunnen helpen sturen.

Patricia van Aaken, CDA:
CDA Schiedam vindt dat jarenlang veel geld naar de binnenstad is gegaan. Wij
vinden het tijd om dat geld te verdelen over heel Schiedam. Dat betekent dat alle
winkelgebieden, dus ook de buurtwinkelcentra, onze onverdeelde aandacht en
ondersteuning moet krijgen.
Het CDA waardeert het ondernemerschap, in het bijzonder het sociaal
ondernemerschap, en wil dat waar mogelijk stimuleren (zo ook de huisvesting). Als
daar meer winkelstraatmanagement voor nodig is, dan steunen we dat.

René Karens, GroenLinks:
Buurtwinkelcentra zijn goed voor het vergroten van de leefbaarheid in wijken. Het
centrum is belangrijk, maar we hebben meer winkels.  Winkelstraatmanagement
helpt beter te laten zien wat Schiedam te bieden heeft. De Nolenslaan is een mooi
voorbeeld dat gevolgd mag worden. Daar mag de gemeente best aan bijdragen.

Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):
Progressief Schiedam is  voorstander van uitbreiding van winkelstraatmanagement.
Winkels in de buurt zijn een verrijking voor de sfeer, de buurt en de lokale economie.
Hiernaast is het voor ouderen en gehandicapten noodzakelijk om een goed
winkelaanbod in hun wijk te hebben. De winkelstraatmanager kan winkeliers steunen
en verenigen om winkelen in de buurt te stimuleren.

Robert Berns, ChristenUnie-Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):
deze zondag geen reactie ontvangen

Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):
Het succes van een winkelstraat wordt niet bepaald door een winkelmanager. Het
aanbod van een aaneengesloten winkelcentrum met een diverse aanbod, de
mogelijkheid om in de nabijheid makkelijk te parkeren (ook voor fietsen) en goede
bereikbaarheid zijn de sleutel tot succes. Op de Mgr. Nolenslaan is dit allemaal
voorhanden, in tegenstelling tot het centrum. LOS wil dat er zo weinig mogelijk geld
uitgegeven wordt aan managers, maar dat het geld gaat naar concrete maatregelen.
Dat geldt in algemene zin, maar ook voor de winkelcentra. Liever gratis parkeren,
goede bewegwijzering en praktische hulp voor startende winkeliers dan een
winkelmanager.
Winkeliersverenigingen  zijn opgegaan in het Centrummanagement. Je kunt je
afvragen of dit de betrokkenheid van winkeliers vergroot heeft. Buurtcentra zijn
servicepunten in de wijk waar je dagelijkse boodschappen doet. Het dagje recreatief
winkelen en uit eten moet wat ons betreft toch gebeuren in ons oude centrum; daar
moet de focus op liggen.

Mahmut Erdem, DENK:
DENK omarmt het initiatief tot uitbreiding van winkelstraatmanagement naar
buurtwinkelcentra en dit past in de kaders van ons concept, namelijk het verkleinen
van de kernwinkelgebieden in Schiedam. De buurtwinkelcentra blijven
medeverantwoordelijk voor veiligheid, leefbaarheid en economische ontwikkelingen.
De winkeliersverenigingen dienen ondersteund te blijven vanwege het inclusieve
karakter in de gemeente en de intermediaire rol tussen de gemeente en de
ondernemers. Winkeliersverenigingen worden representatiever gemaakt en actief
betrokken bij de vorming van beleid. DENK wil graag dat er een benchmark-
onderzoek komt naar de huidige winkeltrends, vraag en aanbod met betrekking tot
het huidige winkelaanbod. Doelstellingen zijn verfrissing, kentering en duurzaamheid.

René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):
Ons moto is: Schiedam helpt ondernemers die Schiedam helpen! Wij zijn er dus
voorstander van om ook in de komende raadsperiode winkeliersverenigingen te
blijven ondersteunen en het winkelstraatmanagement uit te breiden naar
buurtwinkelcentra.

Duidelijk is dat van de kant van de gemeente of het college weinig begrip is voor het
beroep en het werken van de ondernemer. Je moet een ondernemer zijn, met
ondernemers werken om dit te begrijpen. Ondersteuning van de
winkeliersverenigingen, winkelstraatmanagement en buurtwinkelcentra is dan ook
cruciaal!
Van belang is wel, dat de gemeente of het college luistert naar wat vanuit de
ondernemers aan verzoeken en informatie komt! Dit luisteren betekent dat de
gemeente of het college daarnaar dient te handelen. Ondernemers weten als geen
ander wat nodig is! Dat houdt dus in dat het college het de ondernemer mogelijk
moet maken te ondernemen, maar niet voor de ondernemer hoeft te ondernemen.

Maarten Reuderink, OuderenPartij Schiedam:
De OuderenPartij Schiedam vindt het beperkt ondersteunen van
winkeliersverenigingen bespreekbaar, maar er moeten dan wel binnen afzienbare tijd
zichtbare resultaten zijn.

Constatering Kor Kegel:
Ben Dubbeldam heeft het goed gedaan. Zijn functioneren als winkelstraatmanager in
de Mgr. Nolenslaan heeft geleid tot gezamenlijke initiatieven van de betrokken
ondernemers en tot goede contacten met de gemeente. Het valt meer lijsttrekkers op
dat de Nolenslaan goed presteert. Een enkeling (Andreas Rose van de nieuwe partij
LOS) schrijft dat toe aan de goede bereikbaarheid en de goede
parkeermogelijkheden van de Mgr. Nolenslaan, maar andere lijsttrekkers zien dat
ondernemers zeer geholpen kunnen zijn met iemand die zich voor hun belang
professioneel inzet. Ze vinden zelfs dat ook winkeliersverenigingen in de
buurtwinkelcentra in de andere wijken een beroep kunnen doen op zulke
ondersteuning. Een meerderheid van de lijsttrekkers is voorstander. Of dat na de
raadsverkiezingen van woensdag 21 maart ook in de zetelverdeling tot uitdrukking
komt, is aan de kiezers.

Meer berichten