Foto: Hans van Oosterhoudt

Ingezonden: 'Laat 2018 ook duurzaam zijn'

Elk jaar begint met goede voornemens. Voor een gemeente is dat niet anders. Uit de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester van Schiedam, Cor Lamers, waren er echter maar weinig te halen. Dat is opmerkelijk, want in een jaar dat de stad een nieuw college krijgt, kan het nooit kwaad om een aantal schoten-voor-de-boeg te geven. En die voornemens mogen dan ook een langere houdbaarheid hebben dan één jaar, nee zelfs langer dan een collegeperiode.

Het afgelopen jaar was er terecht veel onrust over de wel erg rigoureuze kapplannen van het college voor bomen aan de Westfrankelandsedijk. Helaas was dit voornemen een vervolg op grootschalig verwijderen van groen in de stad. Bij de ontwikkeling van bouwplekken in de stad is het logisch dat er ruimte gemaakt wordt om dit mogelijk te maken, maar in het algemeen is geen sprake van een goede vervanging. Daarnaast wordt nog steeds veel groen in onze stad bedreigd, door o.a. het steeds kleiner maken van de (sport)parken in de stad. Kortom, plant meer groen in de stad en laat in nieuwbouwplannen ook hier ruimte voor vrij in plaats van het proppen van zo veel mogelijk woningen op elk vrijkomend stukje grond. En als we dan toch nieuw aan het bouwen zijn, probeer dan niet te koppelen aan het gasnet.

Positief zijn de ontwikkelingen om bestaande gebouwen die geen woonfunctie hebben, die wel te geven. De sterke daling van leegstaande kantoorpanden heeft dan ook weinig te maken met het vestigen van nieuwe bedrijven, maar wel met het ombouwen tot woningen. Ook leegstaande winkelpanden zouden steeds meer een woonfunctie moeten krijgen. Het idee dat al deze panden in de binnenstad weer bezet gaan worden door detailhandel is een illusie waar nog te vaak aan wordt vastgehouden. En als er dan gewoond gaat worden, werk dan alleen mee aan een functieverandering wanneer het pand gelijk beter aan de huidige energievereisten voldoet. De gemeente zou dit kunnen stimuleren door een nieuwe ronde particuliere woningverbetering specifiek met dit doel te starten. Middelen hiervoor zouden o.a. kunnen worden gevonden in de jaarlijkse verdiensten vanuit Eneco.

Vorige week werd bekend dat inmiddels 29 Nederlandse gemeenten zich hebben aangesloten bij het Recycling Netwerk Nederland. Schiedam zou niet misstaan in dit rijtje van lokale overheden die statiegeld op plastic flesjes en blikjes bepleiten. En laat de gemeente goed gedrag belonen en niet bestraffen. Kortom, als het afval bij de bron wordt gescheiden en het niet meer nodig is om de vuilniswagen wekelijks langs te laten komen voor het restafval, kijk dan of er iets aan het afvalstoffentarief kan worden gedaan. Of gebruik deze middelen voor het groener maken van deze buurten.

Goed gedrag zou wat mij betreft vaker mogen worden beloond. Dus niet jongeren belonen wanneer er minder vuurwerkschade is, maar eerder het belonen van het weghalen van oude kerstbomen en vuurwerkafval, wat nu al door Irado gebeurt. Vuurwerkschade voorkomen, kan alleen door het verbieden van afsteken door particulieren. En op dat punt beweegt de gemeente al jaren niet echt, ondanks de toename van ergernis van Schiedammers.

Ergernis die er ook terecht is wanneer milieuvriendelijk vervoer als de Argosmobiel ter discussie wordt gesteld. Niet alleen vanuit de mogelijkheden die het ouderen biedt om sociale contacten te blijven onderhouden, maar ook vanwege de mindere uitstoot van CO2.

Kortom, laat 2018 voor Schiedam echt duurzaam worden. En ook de vele jaren die daarop volgen!

Meer berichten