Foto: Frank Willemse

Geen dagkaart meer voor betaald parkeren

SCHIEDAM - Per 1 januari 2018 is de dagkaart voor betaald parkeren vervallen. In het gehele gebied waarbinnen moet worden betaald voor het parkeren op straat kunt u nu per tijdseenheid afrekenen. Voor sector A geldt een uurtarief van € 2,70 met een maximumtarief van € 12,70 per dag. In andere sectoren is dit € 1,90 per uur met een dagmaximum van € 7,00.

Met deze vereenvoudiging zijn ook de zonenummers voor een deel aangepast. In de apps van de verschillende leveranciers (zoals Yellowbrick en Parkline) zijn de vervallen zonenummers niet meer te selecteren. De aanduidingen op de parkeerautomaten zelf worden zo spoedig mogelijk vervangen. In een aantal gevallen is daar nu nog het oude nummer te vinden. De app geeft echter het juiste zonenummer weer. Sector A kent bijvoorbeeld nu nog maar één zone: 7777.

Meer berichten