Foto: pexels.com

Nieuwe jaar begint vooral feestelijk

Schiedam is het nieuwe jaar overwegend goed begonnen. Tijdens de jaarwisseling deden zich in de stad geen grote incidenten voor. De hulpdiensten hadden het erg druk, vooral met preventieve acties. Wel werd 's middags al vrij veel vuurwerk afgestoken, terwijl dat pas vanaf 18.00 uur mocht.

SCHIEDAM - Evenals voorgaande jaren werkten brandweer, politie, Irado en de gemeente Schiedam weer intensief samen. De gemeente was op oudejaarsdag tot 21 uur telefonisch bereikbaar voor het doorgeven van vuurwerkoverlast of brandgevaarlijke situaties. Burgemeester Lamers: "Door de hele stad hebben we al ruim voor de jaarwisseling brandbare materialen van straat gehaald. Daarvoor hebben we ook dankbaar gebruik gemaakt van tips van Schiedammers. Tijdens de jaarwisseling zelf konden we zo sneller ingrijpen als er ergens toch een brandgevaarlijke situatie ontstond. Helaas moeten we constateren dat sommige mensen toch vuurwerk afstaken in de vuurwerkvrije zones."

Vooral preventief
Grote incidenten waren er niet. Op de kruising Boylestraat/Van Marumstraat moest de brandweer in actie komen voor een vreugdevuur, dat gevaar opleverde voor de omliggende woningen. Op het Vriendschapsplein werd twee keer een brandje geblust. Daar was het zeer druk met jongelui en buurtbewoners, wat leidde tot extra aandacht van de politie. Op tientallen andere plekken konden de hulpdiensten voorkomen dat er een vreugdevuur zou ontstaan of kon de brandweer het beginnende vuur spoedig blussen, waarna Irado de brandbare spullen afvoerde. Op de Parkweg, de Aleidastraat en de Mariastraat sneuvelden enkele ruiten door het afsteken van zeer zwaar vuurwerk. Een kapsalon op de Parkweg liep schade op.
 
Aanhoudingen
In de aanloop naar de jaarwisseling is voor ruim twintig mensen proces-verbaal opgemaakt wegens het te vroeg afsteken of het voorhanden hebben van vuurwerk. Medewerkers van team Toezicht & Handhaving van de gemeente Schiedam hebben verder goede gesprekken gehad met de ouders van een aantal soms heel jonge kinderen, die zwaar en illegaal vuurwerk afstaken. Tijdens de jaarwisseling heeft de politie twee aanhoudingen verricht bij een vechtpartij op het Stationsplein.

Vernielingen
De komende week brengt de gemeente de schade door (vuurwerk)vandalisme aan speeltuintjes, afvalbakken en andere gemeentelijke eigendommen in kaart.
 

Meer berichten