Logo nieuwestadsblad.nl


Foto: Bart Bos

Waar blijft die verrassing?

Bezuinigingen leidde jaren geleden tot het sluiten van meerdere wijkcentra, Blauwe Brug, Erker en wijkcentrum zuid moesten de deuren tot teleurstelling van wijkbewoners de deuren sluiten. De Blauwe Brug is onlangs met de grond gelijkgemaakt, de Erker loopt weer als een trein door enkele wijkbewoners die de handen in één sloegen en de Erker van de ondergang redde en het tot een succes maakten. Blijft over het voormalige wijkcentrum Zuid.

Begin dit jaar staken geruchten de kop op over plannen om het pand te verbouwen tot zorginstelling voor mensen met psychosociale of psychiatrische problemen'. “Gelu...”, noemde wijkprocesmanager Marcel Kreuger de geruchten toen verontrustende omwonenden hier vragen over stelden. Maar plannen die de bewoners nog wel eens zouden kunnen verrassen, die waren er wel. Alleen bleven bewoners tijdens het wijkoverleg wel met onbeantwoorde vragen achter omdat er nog niks was om te vertellen volgens Kreuger. De plannen van “De Nieuwe Ontwikkelaars” voor de herontwikkeling van het pand moesten nog verder uitgewerkt worden, met name het financiële plaatje. “Geef ze een half jaartje de tijd, en dan weten we meer”, aldus Kreuger in maart dit jaar. “Maar als de plannen slagen, dan kunnen die leuker voor de wijk zijn dan u denkt”.

Nu het half jaar ruim is gepasseerd lijkt het nog steeds stil rondom het pand. Hoe kijken omwonenden inmiddels letterlijk en figuurlijk tegen het nog steeds leegstaande pand aan, anti-kraak niet meegerekend. “Ik was ontzettend nieuwsgierig geworden toen ik hoorde over eventuele plannen “, aldus een buurvrouw van het pand. “Ik had mijn hoop gevestigd op een levendig middelpunt van de wijk, waar bijvoorbeeld de WOT is gehuisvest, waar politie en zelfs Bewonersvereniging Zuid spreekuur kan houden. Een laagdrempelig centrum waar iedereen binnen kon lopen voor een praatje en een bakkie, beetje zoals de Erker eigenlijk. Het zou tenslotte “leuk” worden, of was dat een broodje aap verhaal van de gemeente?”

Een buurman sluit zich aan bij de wensen en mening van zijn buurvrouw, maar geeft aan ook open te staan voor een andere invulling van het pand. “We kijken nu al zolang tegen het lege pand aan dat ik “bijna” blij zou zijn met iedere invulling. Zou ik happy zijn met een zorginstelling voor psychiatrische patiënten, zoals de eerste verhalen de ronde deden? Liever zie ik het pand ook weer tot leven komen voor en door de wijkbewoners.Daar was het toch oorspronkelijk voor bedoeld. Verderop in de wijk zijn er al twee locaties van Pameijer. Wat ik heb begrepen hebben omwonenden daar geen centje last van. Het is alleen door de vooroordelen geen referentie bij verkoop van je huis”, licht de man vertwijfeld toe. “Maar aan de andere kant... een leegstaand pand zonder toekomstperspectief is dat ook niet, en die angst lijkt momenteel reëler!”

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox