Foto: Sandra van Os

Schiedam eigenaar van een stuk Rotterdam

Door Kor Kegel

SCHIEDAM – Nee, de gemeente Schiedam wordt niet groter. En ergens toch wel. Hoe leggen we dat nou weer uit?

De gemeente Schiedam wordt eigenaar van een enorme lap Rotterdams grondgebied. Maar het leidt niet tot grenswijziging. Je kunt het vergelijken met een Schiedamse huiseigenaar die ook de grond onder zijn huis in bezit heeft. Dat stukje grond wordt niet onttrokken aan de gemeente. Het blijft wel Schiedam.

Zo is het met de huidige overdracht van gronden ook. Een groot deel van de Oost-Abtspolder komt in bezit van Schiedam, terwijl het wel Rotterdams grondgebied blijft. Schiedam verwerft het hele gebied tussen de Kandelaar (aan de Delftse Schie) en het bedrijventerrein Rotterdam-Noordwest, ter plaatse dus alles ten oosten van de Poldervaart.

Het grappige is dat een groot deel van het gebied vroeger toebehoorde aan de gemeente Kethel en Spaland. Deze gemeente kwam onder Duitse bezettingsmacht in 1941 bij de gemeente Schiedam. Door de huidige constructie is er gevoelsmatig iets van de onttrekking hersteld.

Maar hoe komt het?

Het recreatieschap Midden-Delfland wordt opgeheven. Dat heeft het eigendom over heel veel  gronden in de wijde regio. In plaats van het schap komt een coöperatieve vereniging  die wel de gronden gaat beheren, maar niet het eigendom verwerft. De gronden moeten dus worden overgedragen aan andere partijen, omdat het recreatieschap anders niet geliquideerd kan worden.

De afspraak is dat het eigendom van het recreatieschap overgaat naar de gemeenten die in de nieuwe coöperatie deelnemen. Rotterdam doet er niet aan mee, Schiedam wel, dus die wordt de logische eigenaar. Het heeft noch voor Schiedam noch voor Rotterdam financiële nadelen, want de nieuwe coöperatie neemt het beheer en onderhoud op zich.

Meer berichten

Shopbox