Verschillende vrijwilligers gaan de fietsen opknappen, ten behoeve van de kinderen in Nieuwland.
Verschillende vrijwilligers gaan de fietsen opknappen, ten behoeve van de kinderen in Nieuwland. (Foto: Anja Straathof)

Gratis fiets voor kinderen in Nieuwland

Door Kor Kegel

SCHIEDAM Het begint in Nieuwland om er ervaring mee op te doen, maar na een paar maanden al wordt bekeken of het plan 'Fiets voor iedereen' ook in de andere Schiedamse wijken van start kan gaan. Het plan bestaat eruit dat alle kinderen in gezinnen met lage inkomens een gratis fiets krijgen. Momenteel zijn er niet genoeg zwerffietsen en 'weesfietsen' beschikbaar om er direct in de hele stad mee te beginnen, maar burgemeester en wethouders willen toch een aanvang maken.

Nieuwlanders met kinderen die een fiets nodig hebben kunnen zich melden bij het wijkondersteuningsteam (WOT) in het wijkcentrum Dreesplein. Het WOT zet de vraag dan uit, zodat de betrokken kinderen een keurig opgeknapte tweedehands fiets krijgen. Daartoe is een samenwerking ontstaan tussen verschillende organisaties, waaronder de ANWB die al een Kinderfietsenplan uitvoert tezamen met het Nationaal Fonds Kinderhulp. De gemeente was benieuwd naar de ervaringen.

Vervolgens zijn gesprekken gevoerd met Lets Ruilwinkel, Stichting Vluchtelingenwerk, buurtwerkplaats De Buren, Lentiz Life College en Stroomopwaarts. Vrijwilligers zullen de fietsen opknappen. Het zal vooral gaan om losgeknipte fietsen die niet meer door hun rechtmatige eigenaar worden opgehaald. Maar ook kunnen Schiedammers een fiets doneren ten behoeve van kinderen in armoede. Dat was al mogelijk via de ANWB, maar het kan nu ook rechtstreeks bij de gemeente Schiedam. Wanneer iemand een te klein geworden fiets heeft, kan deze via het WOT worden omgeruild voor een grotere. Het plan 'Fiets voor iedereen' werd een jaar geleden geopperd, over een jaar is er een evaluatie.

Meer berichten

Shopbox