<p>Een impressie. (Foto: Priv&eacute;)</p>

Een impressie. (Foto: Privé)

Nieuw, kloppend groen hart voor Tuindorp

SCHIEDAM - Voor de herontwikkeling van de voormalige Sint Martinusschool aan de Iepenlaan heeft het college van burgemeester en wethouders het plan ‘Tuindorp’ van 2d Vastgoed B.V. en De Langen & van den Berg Vastgoed als beste beoordeeld. Met deze selectie kiest het gemeentebestuur voor een compacte, eigentijdse woningbouwontwikkeling die vertrouwd oogt en aanvoelt.

Uit diverse inzendingen is ‘Tuindorp, een groen hart in de wijk’ van projectontwikkelaar 2d Vastgoed als beste beoordeeld. Het plan levert in totaal 18 nieuwe grondgebonden koopwoningen op, gericht op doorstroming van senioren. De huizen worden verspreid over drie woonblokken van elk zes woningen. Het ontwerp van de nieuwe bebouwing past bij de sfeer en in de structuur die het eigen karakter van Tuindorp kenmerkt. Er is bewust gekozen voor een bescheiden bouwhoogte van twee verdiepingen.

Hoewel de bestaande bebouwing wordt vervangen door nieuwbouw zal een vertrouwd, herkenbaar element ook in de toekomst aan de Iepenlaan zichtbaar blijven. De oude klokkentoren neemt namelijk een prominente plek in binnen het ontwerp. De woningen komen rondom de klok te staan. Een gemeenschappelijke binnentuin verbindt de drie woonblokken met elkaar. Wethouder Fahid Minhas: “Dit plan vertaalt levendig hoe kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid samengaan. Daarbij ben ik onder de indruk van de manier waarop met deze nieuwe invulling op eigentijdse wijze recht wordt gedaan aan het eigen karakter van Tuindorp”.

‘Tuindorp, een groen hart in de wijk’ doet zijn naam eer aan. Op de daken waarop zonnepanelen worden geïnstalleerd, zal namelijk ook beplanting komen. Hoewel het plan al veel vergroening met zich meebrengt, wil de gemeente Schiedam de herontwikkeling benutten om extra te investeren in vergroening van de buurt. Daarom stelt het college aanvullend 50 duizend euro beschikbaar. Via een nog op te starten participatietraject zal met buurtbewoners een ontwerp worden uitgewerkt voor de inrichting van groen en spelen. Hierbij is het de bedoeling om een groene omgeving te creëren die uitnodigt tot ontmoeten, spelen en ontspannen.

De afgelopen maanden heeft de gemeente Schiedam diverse plannen ontvangen voor de herontwikkeling de Iepenlaan 45. Dit gebouw, waarin de Sint Martinusschool in het verleden was gevestigd, is onderdeel van het programma Kansen in de Stad. Vanuit dit programma stimuleert de gemeente Schiedam nieuwe ontwikkelingen die de stad versterken. Dit door gemeentelijke panden en gronden te verkopen die niet meer bijdragen aan beleidsdoelstellingen. Op basis van een zorgvuldige inventarisatie is in augustus 2020 het ruimtelijk kader vastgesteld waarbinnen ontwikkelaars plannen hebben kunnen indienen. Kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

De selectie van het plan maakt dat verkoop van het schoolpand verder in gang wordt gezet door de gemeente Schiedam. 2d Vastgoed B.V. De Langen & van den Berg Vastgoed zal de komende maanden samen met omwonenden aan de slag gaan met de nadere uitwerking van het plan. De verwachting is dat met de eerste werkzaamheden eind 2021 wordt begonnen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden