<p>De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan. (Foto: Priv&eacute;)<br><br></p>

De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan. (Foto: Privé)

Nog onvoldoende informatie over geluidbelasting op woningen in Schieveste

SCHIEDAM -  Het milieueffectrapport voor het nieuwe stedelijk woongebied Schieveste geeft nog onvoldoende informatie over de geluidbelasting op en in de woningen. 

Ook is onduidelijk wat de milieugevolgen zijn als de woningen worden aangesloten op een warmte-koudeopslagsysteem. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De gemeente Schiedam had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.De gemeente Schiedam wil Schieveste ontwikkelen tot een stedelijk woongebied met zo’n 3.000 woningen, kantoren en voorzieningen. Afgezien van enkele kantoorgebouwen is Schieveste nu grotendeels onbebouwd. Het gebied ligt tussen de rijksweg A20 en de spoorlijn Rotterdam-Delft en grenst aan het station Schiedam. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Het rapport is grondig en goed leesbaar. De Commissie mist desondanks informatie over het geluidniveau op en in de woningen, en wat de gezondheidseffecten hiervan zijn voor de nieuwe inwoners. Veel woningen krijgen te maken met veel geluid van de snelweg en het spoor. Het is daardoor nog onduidelijk of het maximale binnengeluidniveau van 33 dB haalbaar is.

Er ontbreekt informatie over wat de milieugevolgen zijn van het verwarmen of koelen van woningen met een warmte-koudeopslag. Dit systeem kan invloed hebben op de bodem, het water en neemt ruimte in beslag. Het is daardoor onduidelijk of de keuze voor dit systeem conflicteert met andere ambities en doelen, bijvoorbeeld het aantal woningen, kantoren en voorzieningen. De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden