<p>Bouwmeester Pepita Breugem voor een impressie van HavenVeste. Achter haar de reeds bestaande Havenbogen.</p>

Bouwmeester Pepita Breugem voor een impressie van HavenVeste. Achter haar de reeds bestaande Havenbogen.

(Foto: )

Bouwplan HavenVeste in nieuwe fase

Het is een razend ingewikkeld bouwplan, maar Pepita Breugem krijgt alleen maar positieve reacties. De uitbreiding van Frankeland aan de Nieuwe Haven is met de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging een nieuwe fase ingegaan. Alle betrokkenen zien er het belang van.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM – Het voorontwerp van het bestemmingsplan luidt een opmerkelijke verandering aan de Nieuwe Haven in. Nu nog staan daar het pompstation en de garage van Kalfsbeek en een bowlingcentrum. Daar komt robuuste bebouwing voor in de plaats, ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau Kokon. Robuust wil hier niet zeggen dat het een strakke betonnen doos wordt, juist niet; wel dat er met zes bouwlagen een stevige invulling wordt gegeven aan een belangwekkend stukje Schiedam dat – want tegenover molen De Walvisch – bij voorkeur om een binnenstedelijk karakter vraagt.

Pepita Breugem is directeur beheer van de Frankelandgroep. Voor de uitbreiding van de locatie Frankeland treedt ze op als bouwmeester. HavenVeste heet het project. De nieuwbouw zal grenzen aan Frankeland en krijgt er een directe verbinding mee. HavenVeste levert het zorgcentrum niet alleen 62 zorgappartementen op, maar ook kantoorruimte, accommodatie voor fysiotherapie en beweging en een grotere brasserie; de Havenzaal is zo’n geliefde ontmoetingsruimte dat die uitbreiding zeer welkom is. “Bovendien maakt de uitbreiding de bouw van een nieuwe, grotere hoofdingang van Frankeland mogelijk,” zegt Pepita Breugem. Nog een voordeel: “In een eerder stadium moesten we enkele appartementen opofferen voor kantoorruimte, maar nu we kantoren krijgen in de uitbreiding aan de Nieuwe Haven kunnen dat weer appartementen worden.” Wat de realisatie van HavenVeste ingewikkeld maakt, is niet eens zozeer dat het in coronatijd lastig vergaderen is, maar veel meer dat de locatie specifieke eisen stelt. “Het terrein van je buurman komt maar één keer te koop,” zegt Pepita Breugem. 

“Het gaat om een deel van de Nieuwe Haven, grenzend aan Schiedam-Centrum, waar een beeldbepalend project wenselijk is. Daarnaast is er een hoogteverschil van veertig centimeter tussen de huidige hoofdingang van Frankeland en het maaiveldniveau aan de Nieuwe Haven. Zou je in de Sint Liduinastraat een knikker neergooien, dan rolt ie naar de Nieuwe Haven. Dat niveauverschil moet je intern opvangen, zodat er in de brasserie geen ongelijke hoogten ontstaan.” Daar kwam nog bij dat het ontwerp van Kokon neerkomt op een hoogte die met 76 centimeter de molenbiotoop van De Walvisch overschrijdt, zegt Pepita. Er is onderzocht of dat een nadelig effect heeft op de windvang van de molen, maar dat is niet het geval. Dat is voor Frankeland een hele opluchting, maar het maakt Pepita’s verzuchting begrijpelijk dat het realiseren van een bouwplan in de polder gemakkelijker is dan in zo’n complexe binnenstedelijke omgeving.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden