<p>Yvonne Lopes heeft verschillende werkplekken in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. (Foto: Priv&eacute;)</p>

Yvonne Lopes heeft verschillende werkplekken in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. (Foto: Privé)

(Foto: )

Humanitas: ‘Voorkomen dat het van kwaad tot erger wordt’

SCHIEDAM – Het 75-jarig bestaan van Humanitas in de regio Nieuwe Waterweg-Noord ging vergezeld van een noodkreetje. De locatie aan de Minister Donkerstraat in Schiedam-Nieuwland komt te vervallen; Woonplus gaat er woonruimte creëren, dus er was op korte termijn een plek nodig voor het archief, drie kasten en vier tot zes personen die de wijkbewoners helpen met thuisadministratie.

Door Kor Kegel

In Vlaardingen is Humanitas-Waterweg beter geaccommodeerd. Daar heeft de vereniging een prettige kantoorruimte op de derde verdieping van buurthuis Groot Ambacht aan de Rotterdamseweg 176. Er zijn ook lokalen waar de vrijwilligers mensen kunnen helpen met allerlei moeilijkheden, hoewel de vrijwilligers dat natuurlijk liefst bij de mensen thuis doen, want daar hebben de bewoners nu eenmaal hun administratie, al dan niet geordend.

De coronacrisis heeft daarbij wel voeten in de aarde, want huisbezoek kon enkele maanden niet of nauwelijks en het is nog steeds aan voorwaarden onderhevig. Humanitas probeert de sociale omstandigheden van de inwoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis te verbeteren, enerzijds door ze te helpen met hun financiële huishouden, anderzijds door eenzaamheid te bestrijden – “en die eenzaamheid is in de voorbije maanden van de coronamaatregelen groter dan ooit,” zegt Yvonne Lopes.

Zij is coördinator van Humanitas-Waterweg en de enige betaalde kracht van de vereniging in deze regio. Zij ondersteunt de 49 vrijwilligers (onder wie de zeven bestuursleden) en onderhoudt ook het contact met andere hulpverlenende instanties, zoals Stroomopwaarts, de wijkondersteuningsteams, de bibliotheken en onderwijsinstellingen. En de gemeenten, die alle drie andere accenten hebben in hun beleid.

Voor een deel zijn de vrijwilligers echte ervaringsdeskundigen, want zij hebben zelf ooit aangeklopt voor hulp met geldzaken. “Zij weten uit ervaring dat je die problemen zo lang mogelijk voor jezelf houdt, omdat het moeilijk is er met anderen over te praten,” zegt Yvonne Lopes. “Ze hebben het zelf meegemaakt dat je aanmaningen krijgt en brieven van incassobureaus en dat je uit pure wanhoop de post niet meer open durft te maken. En dat het dan van kwaad tot erger gaat.”

“Ongeveer tachtig procent van de mensen die zich bij wijkteams melden hebben te maken met een hulpvraag op financieel gebied. De armoede in deze drie steden is groot, maar de mensen om wie het gaat zijn nog niet echt in beeld. De problemen komen vaak pas aan de oppervlakte als ze aan de bel trekken. Als ze hun situatie eerder onder ogen zouden zien, vallen er veel problemen te voorkomen.”

Ze zegt met nadruk: “Wij zijn ervoor om te helpen. Onze vrijwilligers zijn getraind om orde in de chaos te scheppen. Ze kunnen echt een steun in de rug zijn als je probeert uit de problemen te komen. Veel mensen hebben moeite om het overzicht te houden op de vaste lasten en andere maandelijkse uitgaven, maar onze vrijwilligers zijn daar juist handig in en ze geven goed inzicht in je situatie. Schuldhulpverlening doen we niet, daar is Stroomopwaarts voor, maar wij kunnen wel helpen bij het indienen van de aanvraag van schuldhulpverlening, dit is een complexe aanvraag waarbij mensen al vaak afhaken omdat ze de aanvraagformulieren niet begrijpen.” “En wat wij ook kunnen doen, is helpen bij het treffen van betalingsregelingen, wel in een situatie dat er voldoende inkomsten zijn.”

Bewoners met financiële problemen hebben vaak ook te maken met bijkomende problematiek. Werkloosheid, laaggeletterdheid, vereenzaming. Dan wordt contact gelegd met de wijkteams, maar ook de bibliotheek kan een rol spelen bij alfabetisering. Yvonne Lopes weet dat er ook onder jongeren veel financiële problemen zijn. “Vaak zie je hier een overerving van armoede. Thuis hebben ze niet of nauwelijks financiële opvoeding gehad en op school krijgen ze ook geen les in verantwoorde budgettering. Ze hebben geen idee wat iets kost. Wat hun ouders aan huur betalen, wat de hoogte van een uitkering is, scholieren van zestien, zeventien jaar hebben er geen notie van”. Als ze zelf naar scholen toegaat om over deze problematiek voorlichting te geven, raadt ze jongeren altijd aan om te starten met een kasboekje bij te houden met je inkomsten en uitgaven. Tegenwoordig zijn daar ook heel handige apps voor. 

Humanitas werkt nauw samen met het Sociaal Juridisch Kenniscentrum van Minters. Het doel is in een vroeg stadium te signaleren waar problemen kunnen ontstaan – want dan zijn ze vaak nog te voorkomen. “Als er een kind wordt geboren of als een kind gaat studeren, zijn dat belangrijke gebeurtenissen, maar tegelijk kunnen het ‘gevaarlijke’ momenten zijn omdat geldzorgen dan de overhand kunnen krijgen,” zegt Yvonne Lopes. “Ook het verlies van je baan of echtscheiding kan betekenen dat je het zelf niet meer redt.” 

Vroegsignalering is moeilijk. Sommige mensen maken zich over van alles en nog wat druk, terwijl er niet eens zo veel aan de hand hoeft te zijn. Anderen staan chronisch rood en halen de schouders op, niets aan de hand. Er zijn veel mensen die niet meer naar de tandarts gaan of te lang rondlopen met gezondheidsklachten. Onder ouderen kunnen ineens problemen ontstaan als juist de partner overlijdt die altijd de financiën regelde.

Met het project Thuisadministratie proberen de vrijwilligers van Humanitas orde te scheppen. Doel is dat een deelnemer binnen een jaar weer een vorm van zelfstandigheid hervindt. In die periode zetten de deelnemer en de vrijwilliger samen de administratie op poten. Wat is er nodig om de vaste lasten te betalen? Zijn er schulden die door het treffen van betalingsregelingen kunnen worden afbetaald? Humanitas helpt mensen al 75 jaar om een positieve draai aan hun leven te geven. “Dat doen we op een bijzondere manier. Onze hulp is namelijk altijd gelijkwaardig. De vrijwilliger staat naast en niet boven de deelnemer. Samen zoeken we naar oplossingen. Onze hulp is erop gericht om de deelnemer zelf oplossingen te laten vinden. Het is niet zo dat de vrijwilliger alles komt oplossen. Vrijwilliger en deelnemer zoeken samen naar manieren waarop de deelnemer zelf zijn leven positief kan veranderen. Na enige tijd kan de deelnemer het dan weer alleen af en neemt de vrijwilliger afscheid. Onze hulp is daarom altijd tijdelijk.”

“Om mensen op deze manier te kunnen helpen is het belangrijk dat onze vrijwilligers goed voorbereid aan de slag gaan, middels scholing en trainingen die via Humanitas aangeboden worden. Dat helpt vrijwilligers om met plezier en zelfvertrouwen hun werk te doen. Voor de deelnemer is het belangrijk dat onze hulp gratis is en dat we geen lange wachtlijsten hebben. Mensen kunnen over het algemeen snel hulp krijgen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden